Το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ενηλίκων, ΜΚΟ, στη Δυτική Eλλάδα συμμετέχει και υλοποιεί το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2, “Less Hate More Debate” για ενήλικες.

Συντονιστής του προγράμματος είναι το I.I.S. ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ENZO ANSELMO FERRARI” από την Μόνζα, Ιταλίας. Εταίροι του προγράμματος προέρχονται από 7 Ευρωπαϊκές χώρες:

  • Το Ισπανικό σχολείο ενηλίκων Centre de Formació d’Adults Barceloneta από την Βαρκελώνη της Ισπανίας,
  • τα Ιταλικά σχολεία ενηλίκων, Cpia “F. De Andrè”, Lecco από το Lecco Μιλάνου, CPIA 2 Nordest Milano από το Μιλάνο,
  • ο Σουηδικός Οργανισμός Nordic European Mobility από την Στοκχόλμη,
  • ο Oργανισμός REPERE ASSOCIATION – BACAU BRANCH από το Βουκουρέστι,
  • το Επαγγελματικό σχολείο Kaunas Vocational School of Household Services and Business από το Kaunas, Λιθουανίας,
  • ο Πορτογαλικός οργανισμός Previform – Laboratório, Formação, Higiene e Segurança no Trabalho, Lda από το Ponte de Lima και
  • το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων από την Πάτρα, Ελλάδα.

Στη σύγχρονη εποχή όπου η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία, τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μεταβάλλονται συνεχώς, οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι έχουν ανάγκη να αποκτήσουν περισσότερες δεξιότητες σε μια Ευρώπη του μέλλοντος. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2, “Less Hate More Debate” έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία μιας καινοτόμου ηλεκτρονικής πλατφόρμας ώστε οι εκπαιδευτικοί εκπαίδευσης ενηλίκων να εκπαιδευτούν σε αυτή. Σε συνέχεια θα εφαρμόσουν την μεθοδολογία debate (www.wedebate.org) σε συνεργασία με τους ενήλικες εκπαιδευομένους η και με τους φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, ώστε να δημιουργηθούν συζητήσεις επιχειρηματολογίας ανάμεσα στους εταίρους του προγράμματος και να βελτιώσουν τις προσωπικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές τους δεξιότητες.

Σχεδιάζουμε να βελτιώσουμε τις βασικές δεξιότητες των ενηλίκων εκπαιδευόμενων για να αποκτήσουν προσόντα και δεξιότητες για την αγορά εργασίας, να προωθήσουμε την ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία μας, να βελτιώσουμε την γνώση και την μάθηση της αγγλικής γλώσσας στους ενήλικες, μέσω της μεθοδολογίας debate (επιχειρηματολογίας), ζώντας όλοι μας σε μια κοινωνία με συνεργασία και αλληλοσεβασμό.

Ομάδα στόχος: Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν εκπαιδευτικοί εκπαίδευσης ενηλίκων, ενήλικες εκπαιδευόμενοι καθώς και εθελοντές-φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στη δεύτερη Διακρατική συνάντηση των εκπαιδευτών ενηλίκων του έργου στη Ponte De Lima, Πορτογαλίας από 9/5- 11/5/2019, όλοι οι  συνεργαζόμενοι εταίροι παρουσίασαν αγώνες Debate που υλοποίησαν στη χώρα τους ο καθένας.

Το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων καθ όλη την χρονική περίοδο  από Φεβρουάριο 2019 μέχρι Μάιο 2019 υλοποίησε αγώνες επιχειρηματολογίας (Debate) με συμμετοχή  εθελοντών-φοιτητών Πανεπιστήμιου Πατρών και με ενήλικες εκπαιδευόμενους του Ινστιτούτου μας, ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και επιχειρηματολογίας,πάνω σε δύο θέματα:

1) Πρέπει τα κινητά τηλέφωνα να χρησιμοποιούνται μέσα στην τάξη?

2) Mετανάστες: κτίζουμε γέφυρες ή τοίχους;

Το πρόγραμμα διαρκεί 2 έτη(2018-2020) και φιλοδοξεί να συμμετάσχουν ενήλικες εκπαιδευόμενοι του ινστιτούτου μας, οι όποιοι συμμετέχουν σε  μαθήματα ξένων γλωσσών (Αγγλικά και Ιταλικά) καθώς και εθελοντές-φοιτητές Πανεπιστήμιου Πατρών και όχι μόνο, οι όποιοι  εκπαιδεύονται στους αγώνες Επιχειρηματολογίας, ώστε να συμμετάσχουν την επόμενη σχολική χρονιά σε διακρατικούς αγώνες επιχειρηματολογίας με τους εταίρους του προγράμματος στο Βουκουρέστι Ρουμανίας την Άνοιξη 2019.

 

 

Advertisements

23131679_1872309662809333_8751245650021136149_nPrint20190406_10070220190406_22242520190406_11514220190406_100640

Achaiko Instituto Ekpedefsis Enilikon (Achaia Adult Education Institute) implements and organizes the Erasmus+ KA1Project “BridgeS: Bridges of Solidarity”. In the frame of this project, an Advanced Planning Visit (APV) meeting took place in Patras on 5th-7th April 2019.

This project “Bridges of Solidarity” empowers 38 youngsters from 6 different European countries (Greece, Italy, Spain, Turkey, Serbia and Romania) to meet, live, work together under one roof and share experiences about cultural diversity and the migration issue for 9 days in Patras, Greece. This project allows each participant to acquire and develop intercultural competences and skills,in order to live in a society with social inclusion, solidarity, equality, without xenophobia, discrimination and racism.

Nowadays, Europe faces the huge migration wave of the last decade because of the great number of refugees and immigrants who searched for a better life in Europe. The topic of the project is the sensitization of the European youth about the issues those humans are facing and the basic aim is to empower youngsters with solidarity and enhance their competencies of cultural awareness, communication with people of different cultural backgrounds and team-work. These competencies will be cultivated through non-formal learning activities and art-workshops.

 

Projects’ aim: to gain and enhance new intercultural skills of the participants, developing a deeper understanding about Europe’s cultural diversity nowadays and reinforcing their key competencies through intercultural & art sessions and interactive workshops, in order to empower them for being active European citizens. All young participants aged 18- 28 years old will participate in interactive workshops, with the title: “All the same – all united” in Music – dance workshops, painting, Photography-I.C.T.&Flashmob.

All participants KiriakiVamvaka – Christodoulopoulou, Michael Lykouras, Michaela Zabava, Gloria Dei, YovanaPejoska, Mohammed Ali- Dweik και ο Yavuz Saglam, the 6 leaders and the Greek youngster had the opportunity during the 2-days APV to get informed about the basic aim and the objectives of the Youth Exchange that will take place in Patras, Greece, on 8th-17th July 2019. In addition, they all shared and discussed about the timetable of the Youth Exchange and the organizational matters in order the youngsters to be well-prepared for it.Altogether, the 6 leaders and the youngster from Achaia Adult Education Institute, planned the activities and the workshops that are going to take place during the Youth Exchange.

Moreover, the 6 leaders and the Greek youngster were accommodated in the hotel, where the youngsters will be accommodated during the Youth Exchange in July in the centre of Patras, while they had the opportunity to taste local Greek dishes in picturesque restaurants in the region of Patras and Vrachneika.3 photo

Our volunteers of Achaia Institute Nefeli Terzi, IoannaTrampari,Zisis Stilianos Trambaris, Orestis Maraziotis, Omiros Basdaris, Nick Athanasopoulos, Charis Giannopoulos & Athanasia Papaioannou accompanied our guests and toured them all in our picturesque sights of Patras.

And as the second day went by, all participants fare welled and said goodbye till the upcoming July, as all of them are looking forward to the next step of this Erasmus+ KA1 project“Bridges of Solidarity” in Patras.

 

23167911_1872309326142700_4461588509290354327_n23131679_1872309662809333_8751245650021136149_n3 photo.png4 photo.jpgΤο Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων υλοποιεί και οργανώνει στην Πρωτεύουσα της Αχαΐας το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, Erasmus+, ΚΑ1,“BridgeS: BridgesofSolidarity”. Στα πλαίσια  αυτού του προγράμματος διοργανώθηκε η Προπαρασκευαστική Συνάντηση (APV) στη Πάτρα από 5-7 Απριλίου 2019 των 7 αρχηγών των νέων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό.

Το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα της δεκαετίας που διανύουμε με εισροή μεγάλου αριθμού μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην χώρα μας. Οι νέοι μας και  τα ανθρώπινα δικαιώματα! Προτάσεις, ιδέες για ευαισθητοποίηση των νέων της Ευρώπης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι συνάνθρωποί μας.Οι νέοι θα αναπτύξουν τις δεξιότητες αυτές μέσω δραστηριοτήτων μη τυπικής μάθησης και μέσω εργαστηρίων τέχνης.                                                                                                                                               Θέμα του προγράμματος  είναι η ενεργός συμμέτοχη  των νέων σε δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης, έτσι ώστε να  αποκτήσουν  διαπολιτισμικές δεξιότητες, κοινωνικές , επικοινωνιακές  αλλά και διαπροσωπικές δεξιότητες  που θα τους βοηθήσουν  να ζήσουν ως ενεργοί πολίτες σε μια κοινωνία χωρίς κοινωνικό αποκλεισμό, χωρίς ξενοφοβία, διακρίσεις και ρατσισμό, αλλά με αλληλεγγύη και ισότητα.

Βασικός στόχος του προγράμματος αποτελεί η ενδυνάμωση και ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων με δεξιότητες  μέσω μη τυπικής μάθησης και μέσω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, παιχνίδια ρόλων, δια δραστικά εργαστήρια, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με συγγραφείς,  και  εργαστήρια  με θέμα:«Όλοι ίδιοι – όλοι είμαστε ενωμένοι» Μουσικής και χορού, ζωγραφικής,  φωτογραφίας– Τ.Π.Ε. και Flashmob.

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα Bridges of Solidarity συμμετέχουν νέοι από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Τουρκία, τη Σερβία και τη Ρουμανία από αντίστοιχους Οργανισμούς νέων.  Στην Προπαρασκευαστική Συνάντηση  στη Πάτρα, δόθηκε η ευκαιρία στους αρχηγούς από κάθε χώρα-εταίρο να πληροφορηθούν για το βασικό στόχο και τους σκοπούς της Ανταλλαγής Νέων που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, στις 8-17 Ιουλίου 2019, για το πρόγραμμα της Ανταλλαγής Νέων, καθώς και τα οργανωτικά ζητήματα της Ανταλλαγής, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες νέοι να προετοιμαστούν κατάλληλα για αυτή. Οι αρχηγοί κάθε χώρας-εταίρου διαμόρφωσαν μαζί με τους αρχηγούς του Αχαϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τις δραστηριότητες της Ανταλλαγής και βρήκαν λύση για όλα τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή της Ανταλλαγής των Νέων. Ακόμη συζητήθηκαν θέματα επιλογής των κατάλληλων συμμετεχόντων νέων.
Όλοι οι συμμετέχοντες – και οι 7 αρχηγοί- Κυριακή Βαμβακά- Χριστοδουλοπύλου, Μιχάλης Λυκούρας, MichaelaZabava, GloriaDei, YovanaPejoska, Mohhammed Ali- Dweik και ο YavuzSaglam.είχαν τη δυνατότητα να διαμείνουν στο ξενοδοχείο που θα  διαμείνουν και οι νέοι κατά τη διάρκεια της Ανταλλαγής Νέων τον Ιούλιο στο κέντρο της Πάτρας, ενώ τους δόθηκε και η ευκαιρία να γευτούν τοπικές – ελληνικές γεύσεις σε ωραία και γραφικά εστιατόρια της περιοχής της Πάτρας και των Βραχνεΐκων.

Οι εθελοντές του Αχαϊκού Ινστιτούτου Νεφέλη Τερζή, Ιωάννα Τράμπαρη, Ζήσης- Στυλιανός Τράμπαρης, Ορέστης Μαραζιώτης, Όμηρος Βασδάρης, Νικόλαος Αθανασόπουλος, Χάρης Γιαννόπουλος, και Αθανασία Παπαϊωάννου συνόδευσαν τους φιλοξενούμενους στις γραφικές και όμορφες πολιτιστικές γωνιές της Αχαϊκής πρωτεύουσας, στη Πάτρα.

 

 

 

Το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ενηλίκων, ΜΚΟ, στη Δυτική Eλλάδα συμμετέχει και υλοποιεί το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2, “Less Hate More Debate” για ενήλικες.
Το Αχαϊκό Ινστιτούτο εκπαίδευσης ενηλίκων, ΜΚΟ, στη Δυτική Ελλάδα συμμετέχει και υλοποιεί το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2, “Less Hate More Debate” για ενήλικες.
Οι συνεργαζόμενοι εταίροι προέρχονται από 7 χώρες. Συντονιστής του προγράμματος είναι το I.I.S. ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ENZO ANSELMO FERRARI” από την Μόνζα, Ιταλίας. Εταίροι του προγράμματος είναι το ισπανικό σχολείο ενηλίκων Centre de Formació d’Adults Barceloneta από την Βαρκελώνη της Ισπανίας, τα Ιταλικά σχολεία ενηλίκων, Cpia “F. De Andrè”, Lecco από το Lecco Μιλάνου, CPIA 2 Nordest Milano από το Μιλάνο, ο Σουηδικός Οργανισμός Nordic European Mobility από την Στοκχόλμη, ο οργανισμός REPERE ASSOCIATION – BACAU BRANCH από το Βουκουρέστι, το επαγγελματικό σχολείο Kaunas Vocational School of Household Services and Business από το Kaunas, Λιθουανίας, ο Πορτογαλικός οργανισμός Previform – Laboratório, Formação, Higiene e Segurança no Trabalho, Lda από το Ponte de Lima και το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Στη σύγχρονη εποχή όπου η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία, τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μεταβάλλονται συνεχώς, οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι έχουν ανάγκη να αποκτήσουν περισσότερες δεξιότητες σε μια Ευρώπη του μέλλοντος. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2, “Less Hate More Debate” έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία μιας καινοτόμου ηλεκτρονικής πλατφόρμας ώστε οι εκπαιδευτικοί εκπαίδευσης ενηλίκων να εκπαιδευτούν σε αύτη. Σε συνέχεια θα εφαρμόσουν την μεθοδολογία debate (www.wedebate.org) σε συνεργασία με τους ενήλικες εκπαιδευομένους , ώστε να δημιουργηθούν συζητήσεις επιχειρηματολογίας ανάμεσα στους εταίρους του προγράμματος και να βελτιώσουν τις προσωπικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές τους δεξιότητες.
Ομάδα στόχος: Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν εκπαιδευτικοί εκπαίδευσης ενηλίκων, ενήλικες εκπαιδευόμενοι καθώς και φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Σχεδιάζουμε να βελτιώσουμε τις βασικές δεξιότητες των ενηλίκων εκπαιδευόμενων για να αποκτήσουν προσόντα και δεξιότητες για την αγορά εργασίας, να προωθήσουμε την ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία μας, να βελτιώσουμε την γνώση και την μάθηση της αγγλικής γλώσσας στους ενήλικες, μέσω της μεθοδολογίας debate (επιχειρηματολογίας), ζώντας όλοι μας σε μια κοινωνία με συνεργασία και αλληλοσεβασμό.
Στη δεύτερη συνάντηση έγινε πιλοτική εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων στην πλατφόρμα του έργου στην Μόνζα, Ιταλίας από 4 /2- 9 /2/2019. όπου οι καθηγητές του Ινστιτούτου εκπαιδεύτηκαν στην πλατφόρμα με την μεθοδολογία debate. Παρακολούθησαν μία ζωντανή επιχειρηματολογία από τους μαθητές του σχολείου Monce Bianchi με θέμα την Ιστορία.
Στο επόμενο χρονικό διάστημα οι εθελοντές-φοιτητές Πανεπιστήμιου Πατρών και οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι του ινστιτούτου μας θα εκπαιδευτούν για να συμμετάσχουν σε αγώνες επιχειρηματολογίας (debate) ώστε να αρχίσουμε τους αγώνες επιχειρηματολογίας σε δύο θέματα:
1) Πρέπει τα κινητά τηλέφωνα να χρησιμοποιούνται μέσα στην τάξη?
2) Mετανάστες: κτίζουμε γέφυρες ή τοίχους;
Το πρόγραμμα διαρκεί 2 έτη(2018-2020) και φιλοδοξεί να συμμετάσχουν ενήλικες εκπαιδευόμενοι του ινστιτούτου μας, οι όποιοι συμμετέχουν μαθήματα ξένων γλωσσών (Αγγλικά και Ιταλικά) καθώς και εθελοντές-φοιτητές Πανεπιστήμιου Πατρών και όχι μόνο, οι όποιοι θα εκπαιδευτούν για να συμμετάσχουν σε αγώνες επιχειρηματολογίας (debate) και στην Ελλάδα και με άλλους εταίρους στην Ρουμανία τον Μάρτιο του 2020.
Posted by: achaiainstitute | February 27, 2019

Multiplier event of Erasmus+KA2 VETIVER on 16/1/2019

Το Αχαϊκό Ινστιτούτο εκπαίδευσης ενηλίκων, ΜΚΟ, στη Δυτική Ελλάδα συμμετέχει και υλοποιεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2, “Less Hate More Debate” για ενήλικες.
Οι συνεργαζόμενοι εταίροι προέρχονται από 4 χώρες . Συντονιστής του προγράμματος είναι το I.I.S. ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ENZO ANSELMO FERRARI” από την Μόνζα, Ιταλίας. Εταίροι του προγράμματος είναι το ισπανικό σχολείο ενηλίκων Centre de Formació d’Adults Barceloneta από την Βαρκελώνη της Ισπανίας, τα Ιταλικά σχολεία ενηλίκων, Cpia “F. De Andrè”, Lecco από το Lecco Μιλάνου, CPIA 2 Nordest Milano από το Μιλάνο, ο Σουηδικός Οργανισμός Nordic European Mobility από την Στοκχόλμη, ο οργανισμός REPERE ASSOCIATION – BACAU BRANCH από το Βουκουρέστι, το επαγγελματικό σχολείο Kaunas Vocational School of Household Services and Business από το Kaounas, Λιθουανίας, ο Πορτογαλλικός οργανισμός Previform – Laboratório, Formação, Higiene e Segurança no Trabalho, Lda από το Ponte de Lima και το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Στη σύγχρονη εποχή όπου η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία , τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μεταβάλλονται συνεχώς, οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι έχουν ανάγκη να αποκτήσουν περισσότερες δεξιότητες σε μια Ευρώπη του μέλλοντος. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+KA2, “Less Hate More Debate” έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία μιας καινοτόμου ηλεκτρονικής πλατφόρμας ώστε οι εκπαιδευτικοί εκπαίδευσης ενηλίκων να εκπαιδευτούν σε αυτή. Σε συνέχεια θα εφαρμόσουν την μεθοδολογία debate (wedebate.org) σε συνεργασία με τους ενήλικες εκπαιδευομένους ηλικίας 16-70 με ελλιπείς δεξιότητες , ώστε να δημιουργηθούν συζητήσεις επιχειρηματολογίας ανάμεσα στους εταίρους του προγράμματος και να βελτιώσουν τις προσωπικές, κοινωνικές, επικοινωνιακές και διαπολιτισμικές τους δεξιότητές.
Ομάδα στόχος: Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν εκπαιδευτικοί εκπαίδευσης ενηλίκων, ενήλικες εκπαιδευόμενοι καθώς και φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Σχεδιάζουμε να βελτιώσουμε τις βασικές δεξιότητες των ενηλίκων εκπαιδευόμενων για να αποκτήσουν προσόντα και δεξιότητες για την αγορά εργασίας, να προωθήσουμε την ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία μας, να βελτιώσουμε την γνώση και την μάθηση της Αγγλικής γλωσσάς στους ενήλικες, μέσω της μεθοδολογίας debate (επιχειρηματολογίας), ζώντας όλοι σε μια κοινωνία με αλληλοσεβασμό και συνεργατικότητα.
Στη πρώτη συνάντηση για το πρόγραμμα που έγινε στο Στοκχόλμη, Σουηδίας 11-14 Νοέμβριου 2018 στην έδρα του σουηδικού οργανισμού Nordic European Mobility, έγινε παρουσίαση όλων των συνεργατών-εταίρων του έργου, ώστε η ομάδα του έργου να γνωριστεί και να αρχίσει η ουσιαστική πορεία αυτού. Ακόμη η συντονίστρια Renate Cumino, παρουσίασε το όλο πρόγραμμα, ανέθεσε αρμοδιότητες και καθήκοντα σε κάθε εταίρο και προγραμματιστήκαν οι δραστηριότητες του έργου:
1) Πιλοτική εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων στην πλατφόρμα του έργου στην Μονζα του Μιλάνου Ιταλίας, τον Φλεβάρη του 2019
2) Παροχή μαθημάτων αγγλικής γλώσσας στους ενήλικες μέσω ενός blog “English@Edrissis”
3) Διδασκαλία γλώσσας σε μετανάστες
4) Εφαρμογή της μεθοδολογίας debate σε ενήλικες
5) Προγραμματίζονται 4 διακρατικές συναντήσεις στα πλαίσια του προγράμματος.
Προγραμματίστηκε η επόμενη συνάντηση στην Μόνζα, Ιταλίας όπου οι καθηγητές του ινστιτούτου θα εκπαιδευτούν στην πλατφόρμα με την μεθοδολογία debate.
Το πρόγραμμα διαρκεί 2 έτη (2018-2020) και φιλοδοξεί να συμμετάσχουν ενήλικες εκπαιδευόμενοι του ινστιτούτου μας οι οποίοι συμμετέχουν στα μαθήματα ξένων γλωσσών (Αγγλικά και Ιταλικά) καθώς και εθελοντές-φοιτητές πανεπιστήμιου Πατρών και όχι μονό οι οποίοι θα εκπαιδευτούν για να συμμετάσχουν σε αγώνες επιχειρηματολογίας (debate) και στην Ελλάδα και με άλλους εταίρους στην Ρουμανία τον Μάρτιο του 2020.

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 με τον τίτλο VETIVER “VET Itineraries with a Variety of open Educational Resources enhanced by a multilingual repository”, στο οποίο συμμετέχει και υλοποιεί το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων από Πάτρα, πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2018 πιλοτική εκπαίδευση εκπαιδευτικών Επαγγελματικής & Τεχνικής Εκπαίδευσης, στη Πάτρα και στα γραφεία του Αχαϊκού Ινστιτούτου εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Συντονιστής του προγράμματος είναι το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο SZÁMALK-Salesian Post-Secondary Vocational School από την Βουδαπέστη Ουγγαρίας. Εταίροι του προγράμματος είναι ο Ισπανικός οργανισμός Fundacion Siglo 22 από την Μαδρίτη, η Αγγλική εταιρία Torridge Training Consultants από Αγγλία, το Τεχνικό- Επαγγελματικό ΛύκειοAfyon karahisar Meslekive Teknik Andadolu Lisesi, από το Αφιόν Καραχισάρ της Τουρκίας και το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων από την Πάτρα.
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν εκπαιδευτικοί επαγγελματικής τεχνικής εκπαίδευσης, φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Πατρών, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι/ες του ¬Αχαϊκού Ινστιτούτου εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και μαθητές σχολείων ΕΠΑΛ.

Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο τη δημιουργία ενός πολύγλωσσου αποθετηρίου, εμπλουτισμένου με ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές, για τη δημιουργία μιας καινοτόμου και αποτελεσματικής μαθησιακής εμπειρίας για μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίοι θα χρησιμοποιούν ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές, που διατίθενται μέσω διαδικτύου και είναι κατανεμημένες με μια συγκεκριμένη ταξινόμηση, βασισμένη σε κριτήρια τεχνικό-επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ακόμη, στόχος είναι η διάδοση του αποθετηρίου στα τεχνικά επαγγελματικά σχολεία και στις πέντε συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα.

Στο πιλοτικό σεμινάριο παρουσιάστηκαν οι νέες 50 εκπαιδευτικές πηγές (Open Educational Resources) που δημιουργήθηκαν από κάθε εταίρο (10 ανά εταιρικό ίδρυμα)του προγράμματος, οι οποίες μεταφράστηκαν σε όλες τις γλώσσες των εταιρικών ιδρυμάτων (Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ουγγρικά και Τουρκικά) για 7 ειδικότητες που έχουν επιλεχθεί. Συνολικά έχουν δημιουργηθεί περίπου 260 εκπαιδευτικές πηγές για τις ειδικότητες : Ενεργές Εκπαιδευτικές Μεθοδολογίες και Εργαλεία, Τ.Π.Ε., Αγγλικά, Επιχειρηματικότητα, Εσωτερική διακόσμηση, Σχεδιασμός εσωτερικού χώρου, Έπιπλα και εργαλεία – κατασκευή επίπλων. Το Αχαϊκό Ινστιτούτο, έχει αναλάβει τη δημιουργία εκπαιδευτικών πηγών στο μάθημα των Αγγλικών.
Κύριο μέρος του σεμιναρίου ήταν η παρουσίαση των μαθημάτων (courses) στην πλατφόρμα MOODLE,και στις 5 γλώσσες του προγράμματος (Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ουγγρικά και Τουρκικά)που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο αυτού του Ευρωπαϊκού προγράμματος και έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη: http://vetiver.4eclass.net. Όλα τα μαθήματα δημιουργήθηκαν και εμπεριέχουν τις νέες εκπαιδευτικές πηγές (Open Educational Resources),που αναπτύχθηκαν με μορφή SCORM, συμπεριλαμβάνοντας δραστηριότητες, βίντεο, παιχνίδια, τεστ, διαδραστικές ασκήσεις, και στο τέλος ερωτηματολόγια και για εκπαιδευτικούς και για μαθητές. Ακόμη ελπίζουμε ότι οι νέες εκπαιδευτικές πηγές (Open Educational Resources) και τα μαθήματα που δημιουργήθηκαν σε αυτό το έργο να χρησιμοποιηθούν προς όφελος όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας της Τεχνικής Επαγγελματικής εκπαίδευσης και όχι μόνο.
Ελπίζουμε ότι οι νέες εκπαιδευτικές πηγές (Open Educational Resources) και τα μαθήματα (Courses) που δημιουργήθηκαν σε αυτό το έργο να χρησιμοποιηθούν προς όφελος όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας της Τεχνικής Επαγγελματικής εκπαίδευσης και όχι μόνο.

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 με τον τίτλο VETIVER “VET Itineraries with a Variety of open Educational Resources enhanced by a multilingual repository”, στο οποίο συμμετέχει ενεργά και υλοποιεί το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων από Πάτρα, πραγματοποιήθηκε 5η συνάντηση του προγράμματος από 01-02 Οκτωβρίου 2018, στο Αφυόν Καραχισάρ Τουρκίας. Στη συνάντηση συμμετείχε η συντονίστρια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρόεδρος του Ινστιτούτου Κυριακή Βαμβακά-Χριστοδουλοπούλου.
Συντονιστής του προγράμματος είναι το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο SZÁMALK-Salesian Post-Secondary Vocational School από την Βουδαπέστη Ουγγαρίας. Εταίροι του προγράμματος είναι ο ισπανικός οργανισμός Fundacion Siglo 22, η αγγλική εταιρία Torridge Training Consultants, το τεχνικό- Επαγγελματικό Λύκειο Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Andadolu Lisesi, από το Αφιόν Καραχισάρ της Τουρκίας και το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων από την Πάτρα.
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν εκπαιδευτικοί επαγγελματικής τεχνικής εκπαίδευσης, φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαθητές/μαθήτριες του -Αχαϊκού Ινστιτούτου εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και μαθητές σχολείων ΕΠΑΛ.

Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο τη δημιουργία ενός πολύγλωσσου αποθετηρίου, εμπλουτισμένου με ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές. Επίσης στόχος του προγράμματος Vetiver είναι η δημιουργία μιας καινοτόμου και αποτελεσματικής μαθησιακής εμπειρίας για μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίοι θα χρησιμοποιούν ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές, που διατίθενται συνήθως μέσω διαδικτύου και είναι κατανεμημένες με μια συγκεκριμένη ταξινόμηση, βασισμένη σε κριτήρια τεχνικό-επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ακόμη, στοχεύουμε στη διάδοση του αποθετηρίου στα τεχνικά επαγγελματικά σχολεία (ΕΠΑΛ)και στις πέντε συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα, καθώς ένα αποθετήριο είναι ένα πραγματικά καλό εκπαιδευτικό εργαλείο για πρόσβαση σε εκπαιδευτικές πηγές.

Στη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκαν από τον συντονιστή και τους εταίρους του προγράμματος οι νέες 10 εκπαιδευτικές πηγές (Open Educational Resources) που δημιουργήθηκαν από κάθε εταίρο του προγράμματος σε κάθε γλώσσα των εταίρων (Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ουγγρικά και Τουρκικά) για τα 7 μαθήματα που έχουν επιλεχθεί. Οι εταίροι του προγράμματος έχουν δημιουργήσει περίπου 260 εκπαιδευτικές πηγές (Open Educational Resources) σε κάθε γλώσσα του προγράμματος σε 7 διαφορετικά μαθήματα: Τ.Π.Ε., Αγγλικά, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Επιχειρηματικότητα, Εσωτερική διακόσμηση, Σχεδιασμός εσωτερικού χώρου, Έπιπλα και εργαλεία – κατασκευή επίπλων. Το Αχαϊκό Ινστιτούτο, εκ μέρους της Ελλάδας, έχει αναλάβει τη δημιουργία εκπαιδευτικών πηγών στο μάθημα των Αγγλικών.
Στη παρούσα φάση του προγράμματος έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει όλες τις ενότητες μαθημάτων (courses)στην πλατφόρμα MOODLE, και στις 5 γλώσσες του προγράμματος (Αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, ουγγρικά και τουρκικά)και έχουν ήδη αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη:http://vetiver.4eclass.net, ενσωματώνοντας την ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) και το ηλεκτρονικό πορτοφόλιο. Όλα τα μαθήματα δημιουργήθηκαν και εμπεριέχουν τις 10 νέες εκπαιδευτικές πηγές (Open Educational Resources),που αναπτύχθηκαν με SCORM,συμπεριλαμβάνοντας δραστηριότητες, βίντεο, παιχνίδια, τεστ, διαδραστικές ασκήσεις, και στο τέλος ερωτηματολόγια και για εκπαιδευτικούς και για μαθητές. Χρησιμοποιήσαμε την πλατφόρμα MOODLE, η οποία ενσωματώνει την ηλεκτρονική μάθηση και την πλατφόρμα MAHARA (e portfolio), έτσι ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές σε αυτό το έργο να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένου ενός συνδέσμου προς το βελτιωμένο πολυγλωσσικό αποθετήριο.
Επίσης ετοιμάστηκε το 4ο newsletter του προγράμματος και στις 4 γλώσσες για την διάδοση του προγράμματος κατά την διάρκεια αυτής της συνάντησης, καθώς επίσης προγραμματίστηκε η επόμενη τελική συνάντηση στην Βουδαπέστη, Ουγγαρίας, τον Ιανουάριο 2018, στην έδρα του Συντονιστή του προγράμματος.

Το πρόγραμμα διαρκεί 2 έτη (2016-2018) και φιλοδοξεί με τον εμπλουτισμό του υπάρχοντος αποθετηρίου, να γίνει αντικείμενο χρήσης και πρόσβασης πολλών μαθητών και εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ και Λυκείων και όχι μόνο, αλλά και μαθητών +16, οι οποίοι παρακολουθούν περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση (ΙΕΚ, εκπαίδευση ενηλίκων κτλ.), ώστε το αποθετήριο να γίνει γνωστό και χρήσιμο εργαλείο στη μαθησιακή διαδικασία. Ακόμη ελπίζουμε ότι οι νέες εκπαιδευτικές πηγές (Open Educational Resources) και τα μαθήματα που δημιουργήθηκαν σε αυτό το έργο να χρησιμοποιηθούν προς όφελος όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας,

της Τεχνικής Επαγγελματικής εκπαίδευσης και όχι μόνο.

Austrian Experience in Erasmus+ KA1 project “Humman Rights Club” from 18/008-01/09/2018 in Klaffer, Uper Austia for 7 Greek volunteers from Achaia Adult Education Institute in Patras, Greece!!!!

Then seven Greek volunteers Vasiliki ArgyropoulouDionysia Pelekouda Oikonomou, Γιωργος Καουκης, Κωνσταντινος Καουκης, Connie Kakkou, Marios Kakkos, Semina Mamasoula.

VASILIKI ARGIROPOULOU (Leader): I cannot describe in words my wonderful experience from this project. The scenery in Klaffer with the unique landscape , the endless fields, the huge forests and the beautiful lakes compose a dream for all people. I must admit that the organization of this project by the Austrian Organization in Klaffer was perfect and I must admit that every young person must participate in this Erasmus project! I must thank very much the Greek Organization , Achaia Adult Education Institute, and Mrs Sandy Vamvaka, who gave me the chance to participate in this wonderful project!
KONSTANTINOS KAOUKIS: The whole project was a really important experience. Through this we came closer with other young people from other countries and talked about vital issues that connected to human rights in the whole world. Apart from that, we met the culture of other countries and all together we celebrated and learned the cultures of other countries. All in all it was an amazing experience which I will never forget.
AuMARIOS KAKKOS: Nowadays the European Union is a crossroad of many different cultures and ideas, hence there is no doubt that we must embrace unity and cooperation in order for us to prosper as a whole.This year was my second time participating in a youth exchange program. My overall experience was positive and i think i gained a lot .The topics we were involved were equality, democracy and human rights (main topic)Through not only the workshops and the social media groups , all the participants had the opportunity to get educated, not only informed, in a various of issues regarding the main topics. I personally feel much more educated regarding equality and human rights, and i deem myself informed upon those topicsI also gained a lot of the activities we had during free time , as they were design to promote human interaction and understanding of different cultures. Last but not least the exchange enriched my horizons , helping me develop as a human being ,by socializing with people from all around Europe and forming long lasting friendships.All things considered i think very highly of programs like this because the promote values as equality and the application human rights, values conquered by hard world in the recent past for us to live in flourish and United society.

KONSTANTINA KAKKOU: It was an enlightening and unforgettable experience.We were adequately informed over the topic the human rights, and the situation which prevails in other countries . Furthermore we formed strong bonds with participants from other countries. We learned a lot about their habits, their ideas and their culture at general. Moreover we had the opportunity to refrech our english, to take initiatives and to participate to a plethora of interesting activities .The accommodation and the organization were brilliant. It was an enriching experience and i believe that i took a lot from that project.

GEORGE KAOUKIS: It was an amazing experience. I would really like to be there for one more time. I learned many things about human rights. Also, I made new friends and I learned many things about other countries. At the International night, I learned all people from all countries better and I learned many things about each country’s culture. I would like to be there again, to meet new people, and talk, make many projects and finally to present these to the others.

DIONYSIA PELEKOUDA – OIKONOMOY: In klaffer we had a really great time. We have been given the opportunity to meet some great people from all over Europe. People with different languages, opinions, lifestyles, beliefs. We were able to develop our social skills as well as to improve our English communication skills. It was, overall, a real fun and interesting experience.

The Achaia Adult Education Institute, NGO in Patras, implemented the European Youth Program Erasmus + KA1, “Connecting Youth through Art” (2017-2-EL02-KA105-003233) within the framework of the European Program Erasmus + KA1 Youth from 02/06 -09/06/2018 in Ancient Olympia. 38 young people aged 18-26 from Greece, Italy, Cyprus, Romania, Poland, Tunisia and Hungary participated in this European program Erasmus + KA1 on the promotion of active participation of young people through art in the idyllic environment of ancient Olympia where the Olympic ideal and the ancient saying of fair play inspired young people to acquire knowledge and skills through non-formal learning and art-related activities.

This project highlighted the core competencies of young people, strengthened and cultivated their core skills through non-formal learning activities, strengthened young people’s self-confidence so as to actively participate in groups, to express their views on art. Through this project personal development of young people is achieved, improving social, interpersonal and artistic skills and perspectives, enhancing their sociability as well as being an active European citizen.

The main objectives of the program are:

• Promoting, improving, cultivating the core competencies and skills of participating young people, particularly those with fewer opportunities under the European Qualifications Framework.

• The participation of our young people in interactive workshops and even in a street theater in a central spot in Ancient Olympia with the subject: “KALLIPATERA”.

• Promoting youth participation in the democratic life of Europe.

• Enhancing the status of active European citizenship and the feeling of “belonging” to European affairs.

• The ability to learn new cultures, to participate in intercultural dialogue, so as to avoid the social isolation of young people. Our young people have developed intercultural skills, competencies and cultural consciousness since they have come into contact with and interact with peers from other European Union countries to live in a multicultural society with social cohesion without discrimination and prejudice.

• The development of cultural awakening on the part of young people, communication skills and team spirit.

• The exchange of know-how, experiences and examples of good practice and the creation of friendships among them as well as future collaborations.

During the eight-day program in Ancient Olympia, young people had the opportunity to participate in four interactive art workshops: painting, theater, music and photography. Each day was devoted to one of these arts and, through their participation in intercultural groups, enhanced their communication skills in English.

On the first day of the program (June 2, 2018), young people arrived from the seven different countries in Ancient Olympia with various expectations from the program. After acquainting young people on the second day (June 3, 2018), painting activities took place to enhance young people’s self-confidence and participation, such as studying their personality through painting, as well as painting the ideal part of their stay of young people as a whole.

On the third day (June 4, 2018), instructors for each of the four arts (painting, dance, theater, photography) attended the workshops of young people, helping them to implement the workshops in their entirety. The young people had the chance to learn secrets of each art, which helped them in the final presentation of the four workshops. At the same time, this day was dedicated to the theater, so activities related to theatrical play and role playing took place.

Also, it was decided to present the theatrical work “Kallipateira in the light of Olympia” by Evanthia Stivanaki in Greek language, with mixed youth groups from all countries. An important moment of the Youth Exchange was the visit to the Archaeological Museum of Ancient Olympia on June 5, 2018. The young people had the opportunity to tour the Archaeological Museum of Ancient Olympia and the Archaeological site, interacting with the Greek youth participants to lead each group and transmit the ancient Greek culture, and competed in a 100 meters match at the Ancient Olympia stadium, with the winner receiving the traditional olive wreath as a prize.

On June 6, 2018, the day dedicated to the art of music, with corresponding activity taking place in the afternoon, followed. In the morning, a cultural visit was held in Katakolo, Ilia, as well as a visit to the Panagiotopoulos ceramic masonry in Duneika Ilia, a business example for young people of how the cooperation of the people can lead to amazing results, while the hospitality of Mr. Kostas Panagiotopoulos, who offered a traditional Greek meal to the young people, remained unforgettable to everyone.

On the sixth day (7 June 2018) the day was dedicated to photography. The young people distributed to residents, shops and institutions of Ancient Olympia invitations they themselves designed for the presentation of the results of the workshops, as well as posters for the theatrical performance. Also during this day, they had the opportunity to discuss in intercultural groups the value of art and how any art can influence them. Among the activities carried out in the framework of the program in Ancient Olympia are the four transnational workshops: Painting, Photography-Multimedia, Music-Dance and Theater, which took place every afternoon and throughout the last day. Participants participated in working groups of young people from each country in interactive workshops with the active participation of young people using non-formal learning methodology such as: workshops, acquaintances and communication exercises, role playing games, street art theater, , exercises and activities in nature, learning through experience and mainly through peer-learning (group learning), group work, sports activities, cultural visits to museums, designed and prepared even entirely by the young people themselves before the exchange.

The culmination of this Youth Exchange was the presentation of the four workshops in the local society of Ancient Olympia on June 08, 2018 at 20.30, outside the Ancient Olympia railway station. In this neoclassical building, a work by the German Ernest Ziller, our youngsters presented the theatrical performance, “Kallipateira, in the light of Olympia”, with great success. The music and dance workshop presented three Greek traditional dances (Zonaradikos, Kalamatianos, Syrtaki), while the painting and photography workshops presented two exhibitions of paintings and photographs exhibiting the team spirit of the youth during all these 8 wonderful days in Ancient Olympia. Young people with their imagination and their inventiveness presented amazing works in all areas of art with excellent results. The theme of all four workshops was “Work together, build together, change together”. The event was attended by deputy mayors, local entities and citizens of Ancient Olympia.

The sponsors of the program were Marlafekas LOUX SA and Panagiotopoulos Pottery in Duneika Ilia, as well as OLYMPIC VILLAGE Resort & Spa in Ancient Olympia where the young people stayed and who warmly thanked the young people and all the participants of this youth exchange.

The project manager is Mrs. Kyriaki Vamvaka-Christodoulopoulou, teacher, coordinator of European programs and President of the Achaian Institute with the active participation, substantial support and voluntary assistance of an active group of volunteers from the Institute. The Greek volunteers who participated in the youth exchange were: Michael Lykouras, graduate student, University of Patras, Philip Pelekoudas-Oikonomou, student graduate faculty of Electrical and Computer Engineering at the University of Patras,

Kimon Konstantopoulos, student, Zisis-Stylianos Tramparis, student, Katerina Rigopoulou, student, Georgia Papaioannou and Manolis Papaioannou, students

Older Posts »

Categories