Το Αχαϊκό Ινστιτούτο εκπαίδευσης ενηλίκων, ΜΚΟ, στη Δυτική Ελλάδα συμμετέχει και υλοποιεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2, “Less Hate More Debate” για ενήλικες.
Οι συνεργαζόμενοι εταίροι προέρχονται από 4 χώρες . Συντονιστής του προγράμματος είναι το I.I.S. ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ENZO ANSELMO FERRARI” από την Μόνζα, Ιταλίας. Εταίροι του προγράμματος είναι το ισπανικό σχολείο ενηλίκων Centre de Formació d’Adults Barceloneta από την Βαρκελώνη της Ισπανίας, τα Ιταλικά σχολεία ενηλίκων, Cpia “F. De Andrè”, Lecco από το Lecco Μιλάνου, CPIA 2 Nordest Milano από το Μιλάνο, ο Σουηδικός Οργανισμός Nordic European Mobility από την Στοκχόλμη, ο οργανισμός REPERE ASSOCIATION – BACAU BRANCH από το Βουκουρέστι, το επαγγελματικό σχολείο Kaunas Vocational School of Household Services and Business από το Kaounas, Λιθουανίας, ο Πορτογαλλικός οργανισμός Previform – Laboratório, Formação, Higiene e Segurança no Trabalho, Lda από το Ponte de Lima και το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Στη σύγχρονη εποχή όπου η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία , τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μεταβάλλονται συνεχώς, οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι έχουν ανάγκη να αποκτήσουν περισσότερες δεξιότητες σε μια Ευρώπη του μέλλοντος. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+KA2, “Less Hate More Debate” έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία μιας καινοτόμου ηλεκτρονικής πλατφόρμας ώστε οι εκπαιδευτικοί εκπαίδευσης ενηλίκων να εκπαιδευτούν σε αυτή. Σε συνέχεια θα εφαρμόσουν την μεθοδολογία debate (wedebate.org) σε συνεργασία με τους ενήλικες εκπαιδευομένους ηλικίας 16-70 με ελλιπείς δεξιότητες , ώστε να δημιουργηθούν συζητήσεις επιχειρηματολογίας ανάμεσα στους εταίρους του προγράμματος και να βελτιώσουν τις προσωπικές, κοινωνικές, επικοινωνιακές και διαπολιτισμικές τους δεξιότητές.
Ομάδα στόχος: Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν εκπαιδευτικοί εκπαίδευσης ενηλίκων, ενήλικες εκπαιδευόμενοι καθώς και φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Σχεδιάζουμε να βελτιώσουμε τις βασικές δεξιότητες των ενηλίκων εκπαιδευόμενων για να αποκτήσουν προσόντα και δεξιότητες για την αγορά εργασίας, να προωθήσουμε την ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία μας, να βελτιώσουμε την γνώση και την μάθηση της Αγγλικής γλωσσάς στους ενήλικες, μέσω της μεθοδολογίας debate (επιχειρηματολογίας), ζώντας όλοι σε μια κοινωνία με αλληλοσεβασμό και συνεργατικότητα.
Στη πρώτη συνάντηση για το πρόγραμμα που έγινε στο Στοκχόλμη, Σουηδίας 11-14 Νοέμβριου 2018 στην έδρα του σουηδικού οργανισμού Nordic European Mobility, έγινε παρουσίαση όλων των συνεργατών-εταίρων του έργου, ώστε η ομάδα του έργου να γνωριστεί και να αρχίσει η ουσιαστική πορεία αυτού. Ακόμη η συντονίστρια Renate Cumino, παρουσίασε το όλο πρόγραμμα, ανέθεσε αρμοδιότητες και καθήκοντα σε κάθε εταίρο και προγραμματιστήκαν οι δραστηριότητες του έργου:
1) Πιλοτική εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων στην πλατφόρμα του έργου στην Μονζα του Μιλάνου Ιταλίας, τον Φλεβάρη του 2019
2) Παροχή μαθημάτων αγγλικής γλώσσας στους ενήλικες μέσω ενός blog “English@Edrissis”
3) Διδασκαλία γλώσσας σε μετανάστες
4) Εφαρμογή της μεθοδολογίας debate σε ενήλικες
5) Προγραμματίζονται 4 διακρατικές συναντήσεις στα πλαίσια του προγράμματος.
Προγραμματίστηκε η επόμενη συνάντηση στην Μόνζα, Ιταλίας όπου οι καθηγητές του ινστιτούτου θα εκπαιδευτούν στην πλατφόρμα με την μεθοδολογία debate.
Το πρόγραμμα διαρκεί 2 έτη (2018-2020) και φιλοδοξεί να συμμετάσχουν ενήλικες εκπαιδευόμενοι του ινστιτούτου μας οι οποίοι συμμετέχουν στα μαθήματα ξένων γλωσσών (Αγγλικά και Ιταλικά) καθώς και εθελοντές-φοιτητές πανεπιστήμιου Πατρών και όχι μονό οι οποίοι θα εκπαιδευτούν για να συμμετάσχουν σε αγώνες επιχειρηματολογίας (debate) και στην Ελλάδα και με άλλους εταίρους στην Ρουμανία τον Μάρτιο του 2020.

Advertisements

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 με τον τίτλο VETIVER “VET Itineraries with a Variety of open Educational Resources enhanced by a multilingual repository”, στο οποίο συμμετέχει και υλοποιεί το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων από Πάτρα, πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2018 πιλοτική εκπαίδευση εκπαιδευτικών Επαγγελματικής & Τεχνικής Εκπαίδευσης, στη Πάτρα και στα γραφεία του Αχαϊκού Ινστιτούτου εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Συντονιστής του προγράμματος είναι το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο SZÁMALK-Salesian Post-Secondary Vocational School από την Βουδαπέστη Ουγγαρίας. Εταίροι του προγράμματος είναι ο Ισπανικός οργανισμός Fundacion Siglo 22 από την Μαδρίτη, η Αγγλική εταιρία Torridge Training Consultants από Αγγλία, το Τεχνικό- Επαγγελματικό ΛύκειοAfyon karahisar Meslekive Teknik Andadolu Lisesi, από το Αφιόν Καραχισάρ της Τουρκίας και το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων από την Πάτρα.
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν εκπαιδευτικοί επαγγελματικής τεχνικής εκπαίδευσης, φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Πατρών, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι/ες του ¬Αχαϊκού Ινστιτούτου εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και μαθητές σχολείων ΕΠΑΛ.

Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο τη δημιουργία ενός πολύγλωσσου αποθετηρίου, εμπλουτισμένου με ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές, για τη δημιουργία μιας καινοτόμου και αποτελεσματικής μαθησιακής εμπειρίας για μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίοι θα χρησιμοποιούν ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές, που διατίθενται μέσω διαδικτύου και είναι κατανεμημένες με μια συγκεκριμένη ταξινόμηση, βασισμένη σε κριτήρια τεχνικό-επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ακόμη, στόχος είναι η διάδοση του αποθετηρίου στα τεχνικά επαγγελματικά σχολεία και στις πέντε συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα.

Στο πιλοτικό σεμινάριο παρουσιάστηκαν οι νέες 50 εκπαιδευτικές πηγές (Open Educational Resources) που δημιουργήθηκαν από κάθε εταίρο (10 ανά εταιρικό ίδρυμα)του προγράμματος, οι οποίες μεταφράστηκαν σε όλες τις γλώσσες των εταιρικών ιδρυμάτων (Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ουγγρικά και Τουρκικά) για 7 ειδικότητες που έχουν επιλεχθεί. Συνολικά έχουν δημιουργηθεί περίπου 260 εκπαιδευτικές πηγές για τις ειδικότητες : Ενεργές Εκπαιδευτικές Μεθοδολογίες και Εργαλεία, Τ.Π.Ε., Αγγλικά, Επιχειρηματικότητα, Εσωτερική διακόσμηση, Σχεδιασμός εσωτερικού χώρου, Έπιπλα και εργαλεία – κατασκευή επίπλων. Το Αχαϊκό Ινστιτούτο, έχει αναλάβει τη δημιουργία εκπαιδευτικών πηγών στο μάθημα των Αγγλικών.
Κύριο μέρος του σεμιναρίου ήταν η παρουσίαση των μαθημάτων (courses) στην πλατφόρμα MOODLE,και στις 5 γλώσσες του προγράμματος (Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ουγγρικά και Τουρκικά)που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο αυτού του Ευρωπαϊκού προγράμματος και έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη: http://vetiver.4eclass.net. Όλα τα μαθήματα δημιουργήθηκαν και εμπεριέχουν τις νέες εκπαιδευτικές πηγές (Open Educational Resources),που αναπτύχθηκαν με μορφή SCORM, συμπεριλαμβάνοντας δραστηριότητες, βίντεο, παιχνίδια, τεστ, διαδραστικές ασκήσεις, και στο τέλος ερωτηματολόγια και για εκπαιδευτικούς και για μαθητές. Ακόμη ελπίζουμε ότι οι νέες εκπαιδευτικές πηγές (Open Educational Resources) και τα μαθήματα που δημιουργήθηκαν σε αυτό το έργο να χρησιμοποιηθούν προς όφελος όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας της Τεχνικής Επαγγελματικής εκπαίδευσης και όχι μόνο.
Ελπίζουμε ότι οι νέες εκπαιδευτικές πηγές (Open Educational Resources) και τα μαθήματα (Courses) που δημιουργήθηκαν σε αυτό το έργο να χρησιμοποιηθούν προς όφελος όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας της Τεχνικής Επαγγελματικής εκπαίδευσης και όχι μόνο.

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 με τον τίτλο VETIVER “VET Itineraries with a Variety of open Educational Resources enhanced by a multilingual repository”, στο οποίο συμμετέχει ενεργά και υλοποιεί το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων από Πάτρα, πραγματοποιήθηκε 5η συνάντηση του προγράμματος από 01-02 Οκτωβρίου 2018, στο Αφυόν Καραχισάρ Τουρκίας. Στη συνάντηση συμμετείχε η συντονίστρια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρόεδρος του Ινστιτούτου Κυριακή Βαμβακά-Χριστοδουλοπούλου.
Συντονιστής του προγράμματος είναι το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο SZÁMALK-Salesian Post-Secondary Vocational School από την Βουδαπέστη Ουγγαρίας. Εταίροι του προγράμματος είναι ο ισπανικός οργανισμός Fundacion Siglo 22, η αγγλική εταιρία Torridge Training Consultants, το τεχνικό- Επαγγελματικό Λύκειο Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Andadolu Lisesi, από το Αφιόν Καραχισάρ της Τουρκίας και το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων από την Πάτρα.
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν εκπαιδευτικοί επαγγελματικής τεχνικής εκπαίδευσης, φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαθητές/μαθήτριες του -Αχαϊκού Ινστιτούτου εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και μαθητές σχολείων ΕΠΑΛ.

Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο τη δημιουργία ενός πολύγλωσσου αποθετηρίου, εμπλουτισμένου με ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές. Επίσης στόχος του προγράμματος Vetiver είναι η δημιουργία μιας καινοτόμου και αποτελεσματικής μαθησιακής εμπειρίας για μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίοι θα χρησιμοποιούν ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές, που διατίθενται συνήθως μέσω διαδικτύου και είναι κατανεμημένες με μια συγκεκριμένη ταξινόμηση, βασισμένη σε κριτήρια τεχνικό-επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ακόμη, στοχεύουμε στη διάδοση του αποθετηρίου στα τεχνικά επαγγελματικά σχολεία (ΕΠΑΛ)και στις πέντε συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα, καθώς ένα αποθετήριο είναι ένα πραγματικά καλό εκπαιδευτικό εργαλείο για πρόσβαση σε εκπαιδευτικές πηγές.

Στη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκαν από τον συντονιστή και τους εταίρους του προγράμματος οι νέες 10 εκπαιδευτικές πηγές (Open Educational Resources) που δημιουργήθηκαν από κάθε εταίρο του προγράμματος σε κάθε γλώσσα των εταίρων (Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ουγγρικά και Τουρκικά) για τα 7 μαθήματα που έχουν επιλεχθεί. Οι εταίροι του προγράμματος έχουν δημιουργήσει περίπου 260 εκπαιδευτικές πηγές (Open Educational Resources) σε κάθε γλώσσα του προγράμματος σε 7 διαφορετικά μαθήματα: Τ.Π.Ε., Αγγλικά, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Επιχειρηματικότητα, Εσωτερική διακόσμηση, Σχεδιασμός εσωτερικού χώρου, Έπιπλα και εργαλεία – κατασκευή επίπλων. Το Αχαϊκό Ινστιτούτο, εκ μέρους της Ελλάδας, έχει αναλάβει τη δημιουργία εκπαιδευτικών πηγών στο μάθημα των Αγγλικών.
Στη παρούσα φάση του προγράμματος έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει όλες τις ενότητες μαθημάτων (courses)στην πλατφόρμα MOODLE, και στις 5 γλώσσες του προγράμματος (Αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, ουγγρικά και τουρκικά)και έχουν ήδη αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη:http://vetiver.4eclass.net, ενσωματώνοντας την ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) και το ηλεκτρονικό πορτοφόλιο. Όλα τα μαθήματα δημιουργήθηκαν και εμπεριέχουν τις 10 νέες εκπαιδευτικές πηγές (Open Educational Resources),που αναπτύχθηκαν με SCORM,συμπεριλαμβάνοντας δραστηριότητες, βίντεο, παιχνίδια, τεστ, διαδραστικές ασκήσεις, και στο τέλος ερωτηματολόγια και για εκπαιδευτικούς και για μαθητές. Χρησιμοποιήσαμε την πλατφόρμα MOODLE, η οποία ενσωματώνει την ηλεκτρονική μάθηση και την πλατφόρμα MAHARA (e portfolio), έτσι ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές σε αυτό το έργο να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένου ενός συνδέσμου προς το βελτιωμένο πολυγλωσσικό αποθετήριο.
Επίσης ετοιμάστηκε το 4ο newsletter του προγράμματος και στις 4 γλώσσες για την διάδοση του προγράμματος κατά την διάρκεια αυτής της συνάντησης, καθώς επίσης προγραμματίστηκε η επόμενη τελική συνάντηση στην Βουδαπέστη, Ουγγαρίας, τον Ιανουάριο 2018, στην έδρα του Συντονιστή του προγράμματος.

Το πρόγραμμα διαρκεί 2 έτη (2016-2018) και φιλοδοξεί με τον εμπλουτισμό του υπάρχοντος αποθετηρίου, να γίνει αντικείμενο χρήσης και πρόσβασης πολλών μαθητών και εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ και Λυκείων και όχι μόνο, αλλά και μαθητών +16, οι οποίοι παρακολουθούν περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση (ΙΕΚ, εκπαίδευση ενηλίκων κτλ.), ώστε το αποθετήριο να γίνει γνωστό και χρήσιμο εργαλείο στη μαθησιακή διαδικασία. Ακόμη ελπίζουμε ότι οι νέες εκπαιδευτικές πηγές (Open Educational Resources) και τα μαθήματα που δημιουργήθηκαν σε αυτό το έργο να χρησιμοποιηθούν προς όφελος όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας,

της Τεχνικής Επαγγελματικής εκπαίδευσης και όχι μόνο.

Austrian Experience in Erasmus+ KA1 project “Humman Rights Club” from 18/008-01/09/2018 in Klaffer, Uper Austia for 7 Greek volunteers from Achaia Adult Education Institute in Patras, Greece!!!!

Then seven Greek volunteers Vasiliki ArgyropoulouDionysia Pelekouda Oikonomou, Γιωργος Καουκης, Κωνσταντινος Καουκης, Connie Kakkou, Marios Kakkos, Semina Mamasoula.

VASILIKI ARGIROPOULOU (Leader): I cannot describe in words my wonderful experience from this project. The scenery in Klaffer with the unique landscape , the endless fields, the huge forests and the beautiful lakes compose a dream for all people. I must admit that the organization of this project by the Austrian Organization in Klaffer was perfect and I must admit that every young person must participate in this Erasmus project! I must thank very much the Greek Organization , Achaia Adult Education Institute, and Mrs Sandy Vamvaka, who gave me the chance to participate in this wonderful project!
KONSTANTINOS KAOUKIS: The whole project was a really important experience. Through this we came closer with other young people from other countries and talked about vital issues that connected to human rights in the whole world. Apart from that, we met the culture of other countries and all together we celebrated and learned the cultures of other countries. All in all it was an amazing experience which I will never forget.
AuMARIOS KAKKOS: Nowadays the European Union is a crossroad of many different cultures and ideas, hence there is no doubt that we must embrace unity and cooperation in order for us to prosper as a whole.This year was my second time participating in a youth exchange program. My overall experience was positive and i think i gained a lot .The topics we were involved were equality, democracy and human rights (main topic)Through not only the workshops and the social media groups , all the participants had the opportunity to get educated, not only informed, in a various of issues regarding the main topics. I personally feel much more educated regarding equality and human rights, and i deem myself informed upon those topicsI also gained a lot of the activities we had during free time , as they were design to promote human interaction and understanding of different cultures. Last but not least the exchange enriched my horizons , helping me develop as a human being ,by socializing with people from all around Europe and forming long lasting friendships.All things considered i think very highly of programs like this because the promote values as equality and the application human rights, values conquered by hard world in the recent past for us to live in flourish and United society.

KONSTANTINA KAKKOU: It was an enlightening and unforgettable experience.We were adequately informed over the topic the human rights, and the situation which prevails in other countries . Furthermore we formed strong bonds with participants from other countries. We learned a lot about their habits, their ideas and their culture at general. Moreover we had the opportunity to refrech our english, to take initiatives and to participate to a plethora of interesting activities .The accommodation and the organization were brilliant. It was an enriching experience and i believe that i took a lot from that project.

GEORGE KAOUKIS: It was an amazing experience. I would really like to be there for one more time. I learned many things about human rights. Also, I made new friends and I learned many things about other countries. At the International night, I learned all people from all countries better and I learned many things about each country’s culture. I would like to be there again, to meet new people, and talk, make many projects and finally to present these to the others.

DIONYSIA PELEKOUDA – OIKONOMOY: In klaffer we had a really great time. We have been given the opportunity to meet some great people from all over Europe. People with different languages, opinions, lifestyles, beliefs. We were able to develop our social skills as well as to improve our English communication skills. It was, overall, a real fun and interesting experience.

The Achaia Adult Education Institute, NGO in Patras, implemented the European Youth Program Erasmus + KA1, “Connecting Youth through Art” (2017-2-EL02-KA105-003233) within the framework of the European Program Erasmus + KA1 Youth from 02/06 -09/06/2018 in Ancient Olympia. 38 young people aged 18-26 from Greece, Italy, Cyprus, Romania, Poland, Tunisia and Hungary participated in this European program Erasmus + KA1 on the promotion of active participation of young people through art in the idyllic environment of ancient Olympia where the Olympic ideal and the ancient saying of fair play inspired young people to acquire knowledge and skills through non-formal learning and art-related activities.

This project highlighted the core competencies of young people, strengthened and cultivated their core skills through non-formal learning activities, strengthened young people’s self-confidence so as to actively participate in groups, to express their views on art. Through this project personal development of young people is achieved, improving social, interpersonal and artistic skills and perspectives, enhancing their sociability as well as being an active European citizen.

The main objectives of the program are:

• Promoting, improving, cultivating the core competencies and skills of participating young people, particularly those with fewer opportunities under the European Qualifications Framework.

• The participation of our young people in interactive workshops and even in a street theater in a central spot in Ancient Olympia with the subject: “KALLIPATERA”.

• Promoting youth participation in the democratic life of Europe.

• Enhancing the status of active European citizenship and the feeling of “belonging” to European affairs.

• The ability to learn new cultures, to participate in intercultural dialogue, so as to avoid the social isolation of young people. Our young people have developed intercultural skills, competencies and cultural consciousness since they have come into contact with and interact with peers from other European Union countries to live in a multicultural society with social cohesion without discrimination and prejudice.

• The development of cultural awakening on the part of young people, communication skills and team spirit.

• The exchange of know-how, experiences and examples of good practice and the creation of friendships among them as well as future collaborations.

During the eight-day program in Ancient Olympia, young people had the opportunity to participate in four interactive art workshops: painting, theater, music and photography. Each day was devoted to one of these arts and, through their participation in intercultural groups, enhanced their communication skills in English.

On the first day of the program (June 2, 2018), young people arrived from the seven different countries in Ancient Olympia with various expectations from the program. After acquainting young people on the second day (June 3, 2018), painting activities took place to enhance young people’s self-confidence and participation, such as studying their personality through painting, as well as painting the ideal part of their stay of young people as a whole.

On the third day (June 4, 2018), instructors for each of the four arts (painting, dance, theater, photography) attended the workshops of young people, helping them to implement the workshops in their entirety. The young people had the chance to learn secrets of each art, which helped them in the final presentation of the four workshops. At the same time, this day was dedicated to the theater, so activities related to theatrical play and role playing took place.

Also, it was decided to present the theatrical work “Kallipateira in the light of Olympia” by Evanthia Stivanaki in Greek language, with mixed youth groups from all countries. An important moment of the Youth Exchange was the visit to the Archaeological Museum of Ancient Olympia on June 5, 2018. The young people had the opportunity to tour the Archaeological Museum of Ancient Olympia and the Archaeological site, interacting with the Greek youth participants to lead each group and transmit the ancient Greek culture, and competed in a 100 meters match at the Ancient Olympia stadium, with the winner receiving the traditional olive wreath as a prize.

On June 6, 2018, the day dedicated to the art of music, with corresponding activity taking place in the afternoon, followed. In the morning, a cultural visit was held in Katakolo, Ilia, as well as a visit to the Panagiotopoulos ceramic masonry in Duneika Ilia, a business example for young people of how the cooperation of the people can lead to amazing results, while the hospitality of Mr. Kostas Panagiotopoulos, who offered a traditional Greek meal to the young people, remained unforgettable to everyone.

On the sixth day (7 June 2018) the day was dedicated to photography. The young people distributed to residents, shops and institutions of Ancient Olympia invitations they themselves designed for the presentation of the results of the workshops, as well as posters for the theatrical performance. Also during this day, they had the opportunity to discuss in intercultural groups the value of art and how any art can influence them. Among the activities carried out in the framework of the program in Ancient Olympia are the four transnational workshops: Painting, Photography-Multimedia, Music-Dance and Theater, which took place every afternoon and throughout the last day. Participants participated in working groups of young people from each country in interactive workshops with the active participation of young people using non-formal learning methodology such as: workshops, acquaintances and communication exercises, role playing games, street art theater, , exercises and activities in nature, learning through experience and mainly through peer-learning (group learning), group work, sports activities, cultural visits to museums, designed and prepared even entirely by the young people themselves before the exchange.

The culmination of this Youth Exchange was the presentation of the four workshops in the local society of Ancient Olympia on June 08, 2018 at 20.30, outside the Ancient Olympia railway station. In this neoclassical building, a work by the German Ernest Ziller, our youngsters presented the theatrical performance, “Kallipateira, in the light of Olympia”, with great success. The music and dance workshop presented three Greek traditional dances (Zonaradikos, Kalamatianos, Syrtaki), while the painting and photography workshops presented two exhibitions of paintings and photographs exhibiting the team spirit of the youth during all these 8 wonderful days in Ancient Olympia. Young people with their imagination and their inventiveness presented amazing works in all areas of art with excellent results. The theme of all four workshops was “Work together, build together, change together”. The event was attended by deputy mayors, local entities and citizens of Ancient Olympia.

The sponsors of the program were Marlafekas LOUX SA and Panagiotopoulos Pottery in Duneika Ilia, as well as OLYMPIC VILLAGE Resort & Spa in Ancient Olympia where the young people stayed and who warmly thanked the young people and all the participants of this youth exchange.

The project manager is Mrs. Kyriaki Vamvaka-Christodoulopoulou, teacher, coordinator of European programs and President of the Achaian Institute with the active participation, substantial support and voluntary assistance of an active group of volunteers from the Institute. The Greek volunteers who participated in the youth exchange were: Michael Lykouras, graduate student, University of Patras, Philip Pelekoudas-Oikonomou, student graduate faculty of Electrical and Computer Engineering at the University of Patras,

Kimon Konstantopoulos, student, Zisis-Stylianos Tramparis, student, Katerina Rigopoulou, student, Georgia Papaioannou and Manolis Papaioannou, students

Το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΜΚΟ στην Πάτρα υλοποίησε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA1, Ανταλλαγή Νέων, «Connecting Youth through Art» (2017-2-EL02-KA105-003233) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Εrasmus+ KA1, Νεολαία, από 02/06-09/06/2018 στην Αρχαία Ολυμπία.

 

38 νέοι, ηλικίας 18-26 ετών, από Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Ρουμανία, Πολωνία, Τυνησία και Ουγγαρία συμμετείχαν σε αυτό το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA1, με θέμα την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των νέων μέσω της τέχνης, στο ειδυλλιακό περιβάλλον της αρχαίας Ολυμπιάς όπου το ολυμπιακό ιδεώδες και το πανάρχαιο μότο fair play ενέπνευσε τους νέους ώστε να αποκτήσουν  γνώση και δεξιότητες μέσω μη τυπικής μάθησης και μέσω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την τέχνη.

 

Το Σχέδιο αυτό ανέδειξε τις βασικές ικανότητες των νέων, ενδυνάμωσε και καλλιέργησε τις βασικές δεξιότητες τους μέσω δραστηριοτήτων μη τυπικής μάθησης, ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση των νέων έτσι ώστε να συμμετέχουν ενεργά σε ομάδες, να εκφράζουν την άποψή τους με θέμα την τέχνη. Μέσω του Σχεδίου αυτού επιτυγχάνεται η προσωπική εξέλιξη των νέων, η βελτίωση των κοινωνικών, διαπροσωπικών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων και προοπτικών, ενισχύοντας την κοινωνικότητα τους καθώς την ιδιότητα του ενεργού Ευρωπαίου πολίτη.

 

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η ανάδειξη, βελτίωση, καλλιέργεια των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων νέων, ιδιαίτερα εκείνων με λιγότερες ευκαιρίες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς προσόντων.
  • Η συμμετοχή των νέων μας σε διαδραστικά εργαστήρια και μάλιστα σε θέατρο δρόμου σε κεντρικό σημείο στην Αρχαία Ολυμπία με θέμα: «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ».
    • Η προώθηση της συμμετοχής των νέων στη Δημοκρατική ζωή της Ευρώπης.
  • Η ενίσχυση της ιδιότητας του ενεργού Ευρωπαίου πολίτη & το αίσθημα του «ανήκειν» στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
  • Η δυνατότητα να γνωρίσουν νέους πολιτισμούς, να συμμετέχουν στον διαπολιτισμικό διάλογο, έτσι ώστε να αποφεύγεται η κοινωνική απομόνωση των νέων. Oι νέοι μας ανέπτυξαν διαπολιτισμικές δεξιότητες, ικανότητες και πολιτιστική συνείδηση, αφού ήρθαν σε επικοινωνία και επαφή με συνομήλικους τους από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να ζήσουν σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία με κοινωνική συνοχή χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις.
  • Η ανάπτυξη πολιτιστικής αφύπνισης από την πλευρά των νέων, επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ομαδικού πνεύματος συνεργασίας.
  • Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και παραδειγμάτων καλής πρακτικής και δημιουργίας φιλιών ανάμεσά τους καθώς και μελλοντικές συνεργασίες.

 

Κατά τη διάρκεια του οκταήμερου προγράμματος στην Αρχαία Ολυμπία οι νέοι είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε τέσσερα διαδραστικά εργαστήρια τέχνης: ζωγραφική, θέατρο, μουσική και φωτογραφία. Κάθε ημέρα ήταν αφιερωμένη σε μία από τις τέχνες αυτές και μέσω συμμετοχής τους σε διαπολιτισμικές ομάδες ενίσχυσαν τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους στην αγγλική γλώσσα.

Την πρώτη μέρα του προγράμματος (2 Ιουνίου 2018) οι νέοι κατέφτασαν από τις επτά διαφορετικές χώρες στην Αρχαία Ολυμπία με διάφορες προσδοκίες από το πρόγραμμα. Μετά τη γνωριμία των νέων κατά τη δεύτερη ημέρα (3 Ιουνίου 2018), δραστηριότητες σχετικά με τη ζωγραφική πραγματοποιήθηκαν για να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και τη συμμετοχή των νέων, όπως η μελέτη της προσωπικότητας τους μέσω της ζωγραφικής, αλλά και η ζωγραφική του ιδανικού μέρους διαμονής των νέων ως σύνολο.

 

Την τρίτη ημέρα (4 Ιουνίου 2018) εκπαιδευτές για καθεμία από τις τέσσερις τέχνες (ζωγραφική, μουσική-χορός, θέατρο, φωτογραφία) παραβρέθηκαν στα εργαστήρια των νέων, όπου τους βοήθησαν στην υλοποίηση των εργαστηρίων στο ακέραιό τους. Οι νέοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μυστικά της κάθε τέχνης, τα οποία τους βοήθησαν στην τελική παρουσίαση των τεσσάρων εργαστηρίων. Παράλληλα η ημέρα αυτή ήταν αφιερωμένη στο θέατρο, οπότε πραγματοποιήθηκαν και δραστηριότητες σχετικές με θεατρικό παιχνίδι και παιχνίδι ρόλων. Επίσης, αποφασίστηκε η παρουσίαση του θεατρικού έργου «Η Καλλιπάτειρα στο φως της Ολυμπιάς» της Ευανθίας Στιβανάκη στην Ελληνική γλώσσα, με μεικτές ομάδες νέων από όλες τις χώρες.

 

Σημαντική στιγμή της Ανταλλαγής Νέων ήταν η επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας στις 5 Ιουνίου 2018. Οι νέοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας και στον Αρχαιολογικό χώρο, διαδραστικά με τους Έλληνες συμμετέχοντες νέους να ηγούνται κάθε ομάδας και να μεταδίδουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, ενώ συναγωνίστηκαν σε αγώνα 100 μέτρων στο στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας, με το νικητή να παραλαμβάνει τον παραδοσιακό κότινο ως έπαθλο.

 

Ακολούθησε στις 6 Ιουνίου 2018 η ημέρα αφιερωμένη στην τέχνη της μουσικής με αντίστοιχη δραστηριότητα να λαμβάνει χώρα τις απογευματινές ώρες. Το πρωί πραγματοποιήθηκε πολιτιστική επίσκεψη στο Κατάκολο, Ηλείας, καθώς και επίσκεψη στην κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλου στα Δουνέικα Ηλείας, μία επιχείρηση παράδειγμα για τους νέους πώς η συνεργασία των ατόμων μπορεί να οδηγήσει σε καταπληκτικά αποτελέσματα, ενώ η φιλοξενία του κυρίου Κώστα Παναγιωτόπουλου, ο οποίος προσέφερε και παραδοσιακό ελληνικό γεύμα στους νέους, έμεινε σε όλους αξέχαστη.

 

Την έκτη ημέρα (7 Ιουνίου 2018) η ημέρα ήταν αφιερωμένη στη φωτογραφία. Οι νέοι διένειμαν σε κατοίκους, καταστήματα και φορείς της Αρχαίας Ολυμπίας προσκλήσεις που οι ίδιοι σχεδίασαν για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργαστηρίων, καθώς και αφίσες για τη θεατρική παράσταση. Επίσης, κατά τη διάρκεια της ημέρας αυτής είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σε διαπολιτισμικές ομάδες την αξία της τέχνης και πως κάθε τέχνη μπορεί να τους επηρεάσει.

 

Ανάμεσα στις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος στην Αρχαία Ολυμπία είναι και τα τέσσερα διακρατικά εργαστήρια: Ζωγραφικής, Φωτογραφίας-Πολυμέσων, Μουσικής-Χορού και Θεάτρου, τα οποία πραγματοποιούνταν κάθε απόγευμα και ολόκληρη την τελευταία ημέρα. Δηλαδή οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε ομάδες εργασίας αποτελούμενες από νέους από κάθε χώρα, σε διαδραστικά εργαστήρια, με την ενεργή συμμετοχή των νέων, χρησιμοποιώντας μεθοδολογία μη τυπικής μάθησης όπως: εργαστήρια, ασκήσεις γνωριμίας και επικοινωνίας, παιχνίδια ρόλων, θέατρο δρόμου (street art theatre), ασκήσεις και δραστηριότητες στη φύση, μάθηση μέσα από την εμπειρία και κυρίως μέσω peer-learning (μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλο), εργασία σε ομάδες, αθλητικές δραστηριότητες, πολιτιστικές επισκέψεις σε μουσεία, οι οποίες σχεδιάστηκαν και ετοιμάστηκαν εξ ’ ολοκλήρου από τους ίδιους τους νέους πριν την ανταλλαγή.

 

Το αποκορύφωμα όμως της Ανταλλαγής αυτής των Νέων αποτέλεσε η παρουσίαση των τεσσάρων εργαστηρίων στην τοπική κοινωνία της Αρχαίας Ολυμπίας στις 08 Ιουνίου 2018 και ώρα 20.30, έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Αρχαίας Ολυμπίας. Στο νεοκλασικό αυτό κτήριο, έργου του γερμανού Ernest Ziller,οι νέοι μας παρουσίασαν την θεατρική παράσταση, η «Καλλιπάτειρα, στο φως της Ολυμπίας» με μεγάλη επιτυχία.

Το εργαστήριο της μουσικής-χορού παρουσίασε τρεις ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς (Ζωναράδικος, Καλαματιανός, Συρτάκι), ενώ τα εργαστήρια ζωγραφικής και φωτογραφίας παρουσίασαν δύο εκθέσεις με έργα ζωγραφικής και φωτογραφιών που αποτύπωσαν το ομαδικό πνεύμα των νέων όλες αυτές τις 8 υπέροχες μέρες στην Αρχαία Ολυμπία. Οι νέοι με τη φαντασία τους και την ευρηματικότητά τους παρουσίασαν εκπληκτικά έργα σε όλους τους τομείς της τέχνης με άριστα αποτελέσματα. Θέμα και των τεσσάρων εργαστηρίων αποτέλεσε «Η ομαδική εργασία για την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου» («Work together, build together, change together»). Την εκδήλωση παρακολούθησαν αντιδήμαρχοι, τοπικοί φορείς  και πολίτες της Αρχαίας Ολυμπίας.

 

Χορηγοί του προγράμματος ήταν η εταιρεία αναψυκτικών Μαρλαφέκας ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ και η κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος στα Δουνέικα Ηλείας, καθώς και το ξενοδοχείο OLYMPIC VILLAGE Resort & Spa στην Αρχαία Ολυμπία όπου διέμειναν οι νέοι και το οποίο θερμά ευχαρίστησαν οι νέοι και όλοι οι συντελεστές αυτής της ανταλλαγής νέων. Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κυρία Κυριακή Βαμβακά-Χριστοδουλοπουλου, εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη Συντονίστρια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και Πρόεδρος του Αχαϊκού Ινστιτούτου με την ενεργή συμμετοχή, ουσιαστική στήριξη και εθελοντική βοήθεια ενεργούς ομάδας εθελοντών του Ινστιτούτου.

 

Οι έλληνες εθελοντές που συμμετείχαν στην ανταλλαγή νέων ήταν:

Μιχάλης Λυκούρας, μεταπτυχιακός φοιτητής Πανεπιστημίου Πατρών, Φίλιππος Πελεκούδας–Οικονόμου, φοιτητής τελειόφοιτος σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και οι Κίμωνας Κωνσταντόπουλος, φοιτητής, Ζήσης-Στυλιανός Τραμπάρης, φοιτητής, Κατερίνα Ρηγοπούλου, φοιτήτρια, Γεωργία Παπαιωάννου και Μανώλης Παπαιωάννου, φοιτητές.

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 VE

TIVER

Το Αχαϊκό Ινστιτούτο Eκπαίαδευσης ενηλίκων, ΜΚΟ, στη Πάτρα, και στη Δυτική Ελλάδα, συμμετέχει και υλοποιεί το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2, VET Itineraries with a Variety of open Educational Resources enhanced by a multilingual repository.Οι συνεργαζόμενοι εταίροι προέρχονται από 4 χώρες: Ουγγαρία (SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola), Μεγάλη Βρετανία (Torridge Training Consultants Ltd), Τουρκία (Afyonkarahisar Meslekive Teknik), Ισπανία (Fundación Siglo22).
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+KA2, VETINER έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής εμπειρίας μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αξιοποιώντας Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πηγές μέσω διαδικτύου (Open Educational Resources), Ανοικτά Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS – Moodle) και Διαχείρισης Ηλεκτρονικού μαθησιακού χαρτοφυλακίου (e-portfolio – Mahara).
Για το σκοπό αυτό υλοποιήθηκε στην Μαδρίτη Ισπανίας, από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2018, συνάντηση για το πρόγραμμα. Από την Ελλάδα συμμετείχε η Υπεύθυνη του προγράμματος Κυριακή Βαμβακά και εκπαιδευτικοί Τεχνικής εκπαίδευσης. Η συνάντηση αφορούσε την αξιολόγηση της μέχρι τώρα πορείας του προγράμματος από τους συμμετέχοντες οργανισμούς. Παρουσιαστήκαν με λεπτομέρεια το αποθετήριο εκπαιδευτικών πόρων και το Handbook και αποφασίστηκε να δημιουργηθεί η εφαρμογή για πρόσβαση μέσω κινητού τηλέφωνου στο υλικό του προγράμματος. Ακόμη έγινε παρουσίαση όλων των Ανοικτών μαθησιακών αντικειμένων που έχουν δημιουργηθεί από τους εταίρους του προγράμματος σε όλες τις γλώσσες των οργανισμών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
Καθορίστηκε επίσης η προετοιμασία των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος και ο τρόπος αξιολόγησης της πιλοτικής τους εκπαίδευσης, στη συνέχεια συζητήθηκε και οργανώθηκε ο τρόπος πιλοτικής αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού με μαθητές, σπουδαστές και εκπαιδευομένους. Ακόμη συζητήθηκε ο τρόπος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού και αναπτύχτηκαν τα σχετικά ερωτηματολόγια που θα δοθούν στους εκπαιδευτικούς και στους εκπαιδευόμενους. Οι εκπαιδευόμενοι που θα λάβουν μέρος στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος Vetiver είναι από Τεχνικά – Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), σπουδαστές πάνω 16 + ετών σε ΙΕΚ η ή η άλλες σχολές, σπουδαστές 14-16 pree NEET καθώς και σπουδαστές από την Εκπαίδευση ενηλίκων.
Το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα προτείνει νέους πρωτοποριακούς τρόπους διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς, καθώς προτείνει μεθοδολογία βασισμένη στην αυτόνομη μάθηση.
Για να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί Τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης και όχι μόνο, που θα συμμετάσχουν στη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος διεξήχθησαν στη Πάτρα δυο πιλοτικά σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στις 8/12/2017,ημέρα Παρασκευή και 16/12/2017 ημέρα Σάββατο, όπου παρουσιαστήκαν οι (ΟER) Ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές, που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια του προγράμματος σε όλες τις γλώσσες.

4th VETIVER project meeting in Madrid, Spain: VET Itineraries with a Variety of open Educational Resources enhanced by a multilingual repository.

An innovative new Erasmus+ KA2 project has already started from 2016 and it will last two years (2016-2018) with the title VETIVER, VET Itineraries with a Variety of open Educational Resources enhanced by a multilingual repository. Τhe partners of the project are: Coordinator: SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola from Hungary, UK , Torridge Training Consultants Ltd, Greece, Achaia Adult Education Institute (Achaiko Instituto Ekpedefsis Enilikon), in Patras, Turkey, Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik and Spain Fundación Siglo22. Now we run the 2nd year of its implementation(2017-2018)
The Vetiver project has a main objective in the creation of an innovative and efficient learning experience for VET students using open educational resources (OERs) available usually through Internet and classified using a VET specific taxonomy. So we will spread the knowledge of the repository among VET schools in the 5 countries of the project. But now, we also want to investigate about how to include a similar repository, but in Moodle.
Many VET schools use Moodle and they do not want to have a different platform as a repository, but at the same time, it is difficult to create repository functionalities in Moodle. This is for 2 reasons: to access resources in Moodle you have to be a student in the course (or leave the course open), but then it is hard to search for a concrete re-source. And searching is the key function of a repository, otherwise it will become a useless box of big amounts of resources. So to have a useful repository for including resources but specially for searching, as the one of Revetax project http://revetax.eu/repository, requires some investigation on how to implement a taxonomy to classify resources in Moodle and also, to give the possibility when you include the resource to be freely accessible or just as it is now and be able to access them when you are assigned to the course.

A repository can be a really good tool to have resources for inclusive education if you consider that in the taxonomy. So teachers in the project will be able on one hand to use the Revetax repository, being able to populate the repository with their own Internet resources, but at the same time, those interested in having a Moodle repository with similar functionalities will be able to influence its development.
The project will not only be useful for students, but also for teachers to find resources about active methodologies, like Project or Service Based Learning (PBL) and Gardnerd’s Multiple Intelligences Theory. The project deals with sustainable Open educational Resources, most of them available in Internet, but selected by VET teachers, who “curate” those resources by including them in the repository. Re-sources will deal with both Transversal and Concrete VET areas of curricula, and this will to allow teachers to be more efficient and assure students learning by getting access to resources classified using a VET taxonomy.

The project will promote the use and disseminate an existing repository, product of the previous project and in addition to that, its aim is to provide an additional application area bringing together the resources repository with a Moodle based LMS. Now we will make it multilingual with more possibilities together with greater resource repositories, to improve user experience and usability within an eLearning and e-Portfolio environment.

The main target group will be students between 14 and 18 years in 3 strands:
• Students and young people in vocational training will be the priority,
• 14-16 pre NEET (Not in Education, Employment and Training),
• 16 yrs+ in further education.
. and also students in adult education

A secondary but very important target group is the teachers/mentors of these students, as we will be working with them in the use of active methodologies, specially Service Based Learning, which is a special type of Project based Learning, but together with Multiple Intelligences and how to evaluate using e-Portfolio and rubrics. All this is very important for teachers to be able to use the OER available in an efficient and innovative way .
The fourth project meeting from 01-02/02/2018 was held in Madrid, Spain, with representatives from all the countries involved (UK, Turkey, Hungary, Greece and Spain) attending the meeting
Partners debated over the 2 days meeting and discussed about the progress of the project until now. The repository of education recourses was presented in the meeting and the Handbook as well, and it was decided to be created an application in the mobile phone, for access to the project.

There was also presentation of the partners’ OER (Open Educational Recourses) created by all partners in every subject they are committed and in all the partners’ project languages. Questionnaires were also formed for both teachers’ piloting and students’ piloting process, which has already started in the aforementioned partner countries. It is avery interesting and innovating project indeed, as many teachers have told.

Οι νέοι μας και η σχέση τους με την Τέχνη! Προτάσεις, ιδέες , για να συνδεθούν μεταξύ τους μέσω της Τέχνης, προσφέρει το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ΚΑ1,Ανταλλαγής Νέων “ArtYouth”, στην Αρχαία Ολυμπία.

Το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΜΚΟ, στην Πάτρα, διοργάνωσε στις 16- 18 Μαρτίου 2018 στην Πάτρα και στην Αρχαία Ολυμπία, Ηλίας, την Προπαρασκευαστική Συνάντηση (APV) για την Ανταλλαγή Νέων (Youth Exchange) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, Erasmus+, Δράσης ΚΑ1, “ Connecting Youth Through Art”.
Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα “ArtYouth”συμμετέχουν νέοι από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ουγγαρία, Πολωνία, τη Ρουμάνια, τη Τυνησία και την Ιταλία. Κατά την Προπαρασκευαστική Συνάντηση συμμετείχαν ένας αρχηγός από κάθε χώρα-εταίρο του προγράμματος.
Θέμα του προγράμματος είναι η ενεργός συμμέτοχη των νέων σε δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης , έτσι ώστε να αποκτήσουν κοινωνικές , επικοινωνιακές αλλά και διαπροσωπικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην μετέπειτα επαγγελματική και προσωπική τους ζωή. Ο Μίκης Θεοδωράκης τόνισε:
Βασικός στόχος αποτελεί η ενδυνάμωση και ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων με δεξιότητες μέσω μη τυπικής μάθησης και μέσω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την τέχνη και εργαστήρια με θέμα ¨Μουσική , χορός, ζωγραφική, φωτογραφία και Πληροφορική και Θέατρο.

Το κεντρικό θέμα μας είναι : ΄work together, Build together, change together”

Στην Προπαρασκευαστική Συνάντηση δόθηκε η ευκαιρία στους αρχηγούς από κάθε χώρα-εταίρο να πληροφορηθούν για το βασικό στόχο και τους σκοπούς της Ανταλλαγής Νέων που θα πραγματοποιηθεί στην Αρχαία Ολυμπία από 2 έως 9 Ιουνίου 2018, για το πρόγραμμα της Ανταλλαγής Νέων, καθώς και τα οργανωτικά ζητήματα της Ανταλλαγής, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες νέοι να προετοιμαστούν κατάλληλα για αυτή.

Οι αρχηγοί κάθε χώρας-εταίρου διαμόρφωσαν μαζί με τους αρχηγούς του Αχαϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τις δραστηριότητες της Ανταλλαγής και βρήκαν λύση για όλα τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή της Ανταλλαγής των Νέων. Ακόμη συζητήθηκαν θέματα επιλογής των κατάλληλων συμμετεχόντων νέων, τρόπος μεταφοράς από Αεροδρόμιο Αθηνών.

Όλοι οι συμμετέχοντες Μιχάλης Λυκούρας, Κυριακή Βαμβακά- Χριστοδουλοπούλου, Νικη Καρούλλα, Intissar Ali, Michaela Zabava, Gaia Piras , Krisztina Juhasz, Maja Maya Fesnak,
που συμμετείχαν στην Προπαρασκευαστική Συνάντηση μαζί με τους διοργανωτές επισκέφτηκαν την Αρχαία Ολυμπία, όπου είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά το χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η Ανταλλαγή Νέων, δηλαδή το ξενοδοχείο στον οποίο θα φιλοξενηθούν οι νεαροί συμμετέχοντες από τις 7 Ευρωπαϊκές χώρες.
Τόσο ο χώρος όσο και το φαγητό άφησαν σε όλους τις καλύτερες εντυπώσεις και υποσχέσεις για την Ανταλλαγή που θα ακολουθήσει τον Ιούνιο 2018.

Youth and Art! The European Project Erasmus+, KA1 Action, Youth Exchange, “ Connecting Youth through Art”: YouthArt, 16-18/03/2017 implementing in Patras & Ancient Olympia, Greece offers ideas, thoughts and suggestions under European view.
Achaia Adult Education Institute, an NGO from Patras, implemented during 16-18/03/2018 in Patras and Ancient Olympia, Elias, Western Greece the Advance Planning Visit (APV) for the Erasmus+, KA1, Youth Exchange, “Connecting Youth through Art”, “YouthArt”.
More specifically, youngsters from Greece, Cyprus, Romania, Poland, Tunisia, and Italy, are participating in “YouthArt” Project. During the APV one leader from each partner-country took part in this transnational meeting.
The topic of the Project to promote the participation of the youth through art so as to Connect Youth through Art and the aim of the Youth Exchange is to motivate youth in art, theatre and culture workshops and activities, increasing their art and social skills and enhancing their culture awareness and expression. These skills will be enhanced through non-formal education activities and workshops that are related to art.

Because Art is the creative expression of the mankind with masterpieces in the frame of the rules of beauty, aiming at the emotion of feelings, aesthetics, pleasure and euphoria. Art is the cultural identity of each nation and characterizes its civilization. Art connects people as it has no limits and speaks a universal language; so different people with different cultural background come in contact. Art helps young people express themselves and their talents, develop their critical spirit, cultivate perception, imagination, and creativity and being initiative, broaden spiritual horizons, strengthen their attention span as they focus on artistic work.

The APV meeting main aim is:
• to get to know with the other partner organisations.
• To get familiarized with the aims, objectives and main ideas of the project.
• To organize all organizational staff required for the Youth Exchange.
• To set and sign the rules for the Youth Exchange.
• To plan the activities of the Youth Exchange.
• To prepare the street art performances of the Youth Exchange.
• To get informed about the dissemination of the project.

The leaders of each partner-country had the opportunity during the APV to get informed for the main aim and the objectives of the Youth Exchange that will be held in Ancient Olympia, West Greece, on 16-18/03/2018, for the timetable of the Youth Exchange as well as for the organizational matters of the upcoming Youth Exchange so that the youngsters-participants will be well-prepared for it.

The leaders of each partner-country together with the leaders of the coordinators discussed about the activities of the Youth Exchange, they set the rules of the Youth Exchange and found solution in a number of problems that may occur during the implementation of the Youth Exchange. The participants of the APV were Michail Lykouras, Sandy Vamvaka- Christodoulopoulou, Niki Karoulla, Intissar Ali, Michaela Zabava, Gaia Piras , Krisztina Juhasz, Maja Fesnak ,and some volunteers of our NGO, Filippos Oikonomou- Pelekoudas, Ilias Theodoropoulos, Tatiani Spyropoulou,Georgia Papaioanou and Kimon Konstandopoulos visited Ancient Olympia, West Greece.

They had the opportunity to check the venue in which the Youth Exchange will be implemented and the place where the youngsters from the 7 European countries will stay for one week. Everyone appreciated not only the place but also the food that the youngsters will taste during the Youth Exchange in June 2018. All the leaders and the volunteers of our NGO were also very satisfied from the quality of the food and of the APV meeting.
As the second day went by, the leaders of each partner-country gave their promise to meet again on 2nd June 018 in Ancient Olympia, Elias, Western Greece, for the implementation of the Youth Exchange “YouthArt” in the frame of KA1 Action, Erasmus+ Project, Youth.

Older Posts »

Categories