Posted by: achaiainstitute | October 11, 2010

INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING METHODS FOR ADULTS

INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING METHODS FOR ADULTS

(GreekLang), in Patras Greece.

11 – 17/04/2010

 

Σκοποί και στόχοι του Εργαστηρίου

 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η συμμετοχή ενηλίκων εκπαιδευόμενων σε σεμινάρια εκμάθησης ελληνικής γλώσσας ως Δεύτερης. Τα εργαστήρια φέρνουν σε επαφή ενήλικες προκειμένου να βιώσουν μια καινοτόμο διαπολιτισμική γλωσσική επικοινωνιακή εμπειρία. Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται  να μοιραστούν ενεργά με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες τις γνώσεις και απόψεις για τον ελληνικό πολιτισμό και τον τρόπο ζωής.

Το εργαστήριο αφορά στην οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικού προσράμματος για την εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης, στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, ώστε όλοι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν γλωσσικές ιδιότητες, πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απατούνται για την επίτευξη γλωσσικής και πολιτισμικής κατανόησης

Οι Ειδικοί στόχοι του εργαστηρίου είναι:

•   Να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι τις δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να ανταποκρίνονται στις επικοινωνιακές καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

•   Να εξοικειωθούν με τις κοινωνικές συνήθειες την καθημερινή ζωή τις συνθήκες διαβίωσης και ότι άλλο στοιχειοθετεί την κοινωνική ζωή την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας.

•   Εξάλειψη του στερεότυπου ότι η εκμάθηση γλωσσών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε νεαρή ηλικία

•   Η ενίσχυση της αυξανόμενης κινητικότητας των εργαζόμενων στην Ε.Ε.

•   Η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας και της απασχολησιμότητας και η βελτίωση της θέσης εργασίας τους

Στόχος του να ανοίξει τα προσωπικά και κοινωνικά σύνορα και να βρει τρόπους να φέρει τους Ευρωπαίους Ενήλικες σε επαφή ώστε να μπορούν να εξασκηθούν στη γλώσσα – στόχο  με αυθεντικό τρόπο.

Το εργαστήριο δημιουργεί εκπαιδευτικό περιβάλλον ανοιχτό προς Ενήλικες, ιδιαίτερα στους μη έχοντες πολλές εκπαιδευτικές ευκαιρίες εξαιτίας έλλειψης χρόνου, οικογενειακών προβλημάτων και έλλειψη κινήτρων.

 

Η ανάγκη εκμάθησης γλωσσών και μάλιστα των λιγότερων ομιλουμένων όπως η ελληνική γλώσσα είναι προφανής. Οι ευρωπαίοι ενήλικες πολίτες είναι επιτακτική ανάγκη να αποκτήσουν πολυγλωσσία και διαπολιτισμική συνείδηση, αναπτύσσοντας επικοινωνιακή ικανότητα σε διάφορες γλώσσες.

Η Γλωσσομάθεια στην εποχή της παγκοσμιοποίησης δεν είναι απλά μέσο επικοινωνίας, δεν είναι απλά συντελεστής εξέλιξης αλλά προϋπόθεση επιβίωσης.

 

Το εργαστήριο έχει θέμα την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως μία από τις λιγότερο ομιλούμενες στην Ευρώπη με παράλληλη χρήση πρωτοποριακών μεθόδων διδασκαλίας για ενήλικες. Διότι, η γλωσσομάθεια έχει ζωτική σημασία για τη διατήρηση της πολυμορφίας, της ευημερίας, της ποιοτικής επικοινωνίας των Ευρωπαίων πολιτών, δεν είναι ποτέ πολύ νωρίς ή ποτέ δεν είναι πολύ αργά για να μάθουμε μια ξένη γλώσσα, να ξεκινήσουμε το «μακρύ ταξίδι της γλωσσομάθειας». Στοχεύει δε στην κατανόηση των Ενηλίκων Εκπαιδευομένων ότι αποτελούν μέρος ενός πολυπολιτισμικού Ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, το οποίο περιλαμβάνει ποικιλία πολιτισμών, εθνοτήτων και γλωσσών. Επομένως, συνειδητοποίηση ότι το να ζεις και να εργάζεσαι σε μια κοινωνία γνώσης απαιτεί ενεργό Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια.

 

 

Ομάδα(ες) – στόχος (-οι):

Λόγω πληθώρας αιτίων ,πολλοί πολίτες της Ε.Ε έχουν περιορισμένες ευκαιρίες εκμάθησης ξένων γλωσσών ή ακόμη στερούνται πλήρως των ευκαιριών αυτών. Αυτό οδηγήσει σε μειονεκτική θέση με πολλούς τρόπους , περιορίζοντας τις ευκαιρίες απασχόλησής τους και αποκλείοντάς τους από τα εκπαιδευτικά οφέλη και τα θετικά που προσφέρει  η εκμάθηση γλωσσών. Το Εργαστήριο αυτό είναι απόρροια πεποίθησης ότι όλοι έχουν το δικαίωμα εκμάθησης ξένων γλωσσών και κατ’ επέκταση ,το δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά ιδεώδη.

 

 

Κύριες δραστηριότητες / πρόγραμμα του Εργαστηρίου:

•   Εισαγωγικά μαθήματα στην Ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό και στον τρόπο ζωής της ελληνικής κοινωνίας.

•   Μεθοδολογία διδασκαλίας

•   Βασικά στοιχεία εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης

•   Βασικές   γνώσεις ελληνικών: θεματικές ενότητες συστάσεις –χαιρετισμοί-γνωριμίες-χρόνος-σπίτι-οικογένεια-προσκλήσεις-ευχές-φαγητό-εκπαίδευση.

•   Γλωσσικά παιχνίδια για κάθε ενότητα

•   Παρουσίαση –πιλοτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών(ELP) από την Εθνική Εκπρόσωπο του  ELP στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

•   Αυτο-αξιολόγηση εκπαιδευομένων.

•   Ανάπτυξη Πολιτισμικών Σχέσεων  και βιωματική εμπειρία με ελληνικό πολιτισμό (μαγειρική, παραδοσιακοί χοροί, μουσική, κόσμημα)

•   Εκμάθηση γλώσσας με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών (ΤΠΕ)

•   Εξάσκηση στη φωνητική

•   Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας μέσα από κινητό τηλέφωνο (m- learning).

 

 

 

 

Καινοτόμο χαρακτήρα

 

Το εργαστήριο μας πραγματικά διαθέτει καινοτόμο χαρακτήρα διότι:

Γίνεται εκμάθηση ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης με χρήση των Νέων Πληροφοριών και Τεχνολογιών ΤΠΕ  σε προηγμένα εργαστήρια του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, στο Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Επεξεργασίας Ψηφιακών Μέσων, πλήρως εξοπλισμένο.

Θα γίνει διδασκαλία ελληνικής γλώσσας με την μέθοδο της επίδειξης μέσω κινητών  τηλεφώνων (mlearning), τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει από την πιλοτική διδασκαλία και εφαρμογή από το Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα Grundtvig I, Bila- learn στο οποίο συμμετέχουμε και υλοποιούμε με την πιλοτική εκπαίδευση.

  • Με την εφαρμογή και διδασκαλία των ePortfolio οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν ένα γλωσσικό πορτραίτο,  θα αποκτήσουν συνοπτική εικόνα των γλωσσικών και διαπολιτισμικών εμπειριών τους. Καθώς  και οδηγίες συμπλήρωσης σελίδων αυτό αξιολόγησης.
  • Απόκτηση προσωπικών στρατηγικών ανάπτυξης της δεξιότητας μαθαίνω πώς να μαθαίνω.
  • Η εμπειρία συμμετοχής σε εργαστήριο ενηλίκων  με ενεργή και βιωματική συμμέτοχη με την τεχνική των ομάδων εργασίας και  παιχνιδιού  ρολών.
  • Εμπειρία συμμετοχής και επικοινωνίας μέσα από την διαδικτυακή πύλη ‘Portal όπου θα υπάρχει forum και οι εκπαιδευόμενοι θα  έχουν δυνατότητα και για προετοιμασία καθώς και  για ανατροφοδότηση ( follow up) του Εργαστηρίου.

Η Γλωσσομάθεια, η όποια προσφέρει το θέμα και είναι ο κύριος σκοπός του εργαστηριού, συνιστά ισχυρό  πλεονέκτημα για την εξασφάλιση της ποιότητας επικοινωνίας- σε πολλαπλό επίπεδο- μεταξύ των Ευρωπαϊκών Ενηλίκων.

Λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να παρακολουθήσετε μαθήματα Ελλήνων στο Εργαστήριο Πάτρας

 

  1. Θα συναντήσετε ανθρώπους διαφόρων εθνικοτήτων και θα αποκτήσετε νέους φίλους.
  2. Θα βελτιώσετε τις δυνατότητες σας όσον αφορά την απασχόληση σας. Δώστε στο βιογραφικό σας κάτι διαφορετικό, σπουδάζοντας ή λαμβάνοντας κατάρτιση σε μιαν άλλη χώρα. Η εμπειρία της ζωής στο εξωτερικό μπορεί να ενδιαφέρει πολύ τους ενδεχόμενους εργοδότες σας.
  3. Διερευνήστε τους ορίζοντες σας. Με τη συμμετοχή σας σε έναν ξένο πολιτισμό, μπορεί να αποκτήσετε μια νέα προοπτική για τη ζωή και να αυξηθούν οι δυνατότητες προσαρμογής σας.
  4. Ενισχύστε την αυτοπεποίθηση σας, Μαθαίνοντας πώς να καταφέρνετε σε μια ξένη χώρα, μπορεί να αυξήσει  την αυτοπεποίθηση και την ωριμότητα σας.
  5. Βελτιώστε την επαγγελματική γνώση μιας άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας. Οι σπουδές ή η κατάρτιση στο εξωτερικό μπορούν να βελτιώσουν εντυπωσιακά τη γλωσσική σας ευχέρεια. Αν δεν έχετε γλωσσικές δεξιότητες, αυτή θα είναι μια ιδανική ευκαιρία για να αποκτήσετε μια καλή επαγγελματική γνώση μιας άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας.
  6. Αποκτήστε την εμπειρία διαφορετικών πολιτισμών και συστημάτων εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η βαθύτερη κατανόηση των άλλων πολιτισμών μπορεί να σας οδηγήσει σε πιο ευέλικτη προσέγγιση της μάθησης και της συνεργασίας με ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικούς ορίζοντες.

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

<span>%d</span> bloggers like this: