Posted by: achaiainstitute | April 16, 2014

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Grundtvig εκπαιδευτικές συμπράξεις, «Δραστηριοποιούμε τους πολίτες +50 με τους νέους στην κοινωνία μας», “Reactivating Senior Citizens and Youngsters in Society” “ReAge” 4η Διακρατική Συνάντηση, 09-12/04/2014, Βουκουρέστι, Ρουμανίας

Το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων από την Πάτρα συντονίζει το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Grundtvig, εκπαιδευτικές συμπράξεις, «Δραστηριοποιούμε τους πολίτες +50 με τους νέους στην κοινωνία μας», “Reactivating Senior Citizens and Youngsters in Society”, “ReAge” (www.reage.eu).

Συντονίστρια του προγράμματος είναι η κ. Κυριακή Βαμβακά, Πρόεδρος του Ινστιτούτου. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν Ευρωπαϊκοί  φορείς και οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων, οι εξής: Αγγλία (OAKE Associates), Ρουμανία (ASOCIAŢIA REPERE – FILIALA B ACAU), Ολλανδία (Landelijk Expertise – en Informatiecentrum Duaal Onderwijs), Σλοβενία (LJUDSKA UNIVERZA TRŽIČ) και Πολωνία (Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości).

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργός συμμετοχή μεσήλικων πολιτών (+50), σε συνεργασία με νέους, ώστε και οι δύο γενιές να αλληλεπιδρούν, να διδάσκονται η μία από την άλλη, ανταλλάσοντας εμπειρίες, προωθώντας την διαγενεακή μάθηση. Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία νέων ευκαιριών μάθησης και εκπαίδευσης για νέους και μεσήλικες πολίτες, προσφέροντας τους ευκαιρίες συνεχούς ανανέωσης των βασικών ικανοτήτων τους, προωθώντας έτσι την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Αυτή η διαδικασία μάθησης με την εμπλοκή διαφορετικών γενεών προσφέρει πλεονεκτήματα σε όλες τις γενιές.

Οι στόχοι  αυτής της συνεργασίας είναι να ενισχύσει τη δημιουργικότητα στη Δια βίου μάθηση, εμπλέκοντας τις δυο γενεές, με συμμετοχή των πολιτών + 50 στην τέχνη σαν δημιουργοί και ενεργοί πρωταγωνιστές, χρησιμοποιώντας δημιουργικές δραστηριότητες (τέχνη: παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια, ξένες γλώσσες, κουτιά αναμνήσεων, λέσχη βιβλίου, εκμάθηση Αγγλικής γλωσσάς για  τους ενήλικες), η συνεργασία αυτή μπορεί να κινητοποιήσει τους μεσήλικες για μάθηση, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, νέα προσόντα, ικανότητες και γνώση. Οι νέοι θα ανταμείψουν τους μεγαλύτερους βοηθώντας τους να αποκτήσουν ικανότητες επικοινωνίας στην χρήση των Νέων Τεχνολογιών, (χρήση διαδικτύου, Facebook & skype), μέσω ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες δραστηριότητες  ξεχωρίζουμε  την δημιουργία   των κουτιών αναμνήσεων που θα αποτελέσουν μια κινητή έκθεση ταξιδεύοντας στις χώρες – εταίρους, οι μεγαλύτεροι θα παρουσιάσει στους νεότερους της ιστορίες ζωής του και θα τους ενθαρρύνουν να μοιραστούν και να απολαύσουν τις εμπειρίες τους.

Αντίκτυπος: Αμοιβαία ενεργοποίηση που θα οδηγήσει στο γεφύρωμα του χάσματος ανάμεσα στις δύο γενιές.

Αποτελέσματα – προϊόντα: ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κινούμενη έκθεση με κουτιά αναμνήσεων καθώς και δημιουργία σελίδας στο facebook.

Στο πλαίσιο αυτού του Ευρωπαϊκού προγράμματος η Ελληνική αποστολή από την Πάτρα επισκέφθηκε το Βουκουρέστι, Ρουμανίας για την 4η Διακρατική Συνάντηση του προγράμματος από τις 09 Απριλίου 2014 έως 12 Απριλίου 2014.  Στη συνάντηση οι αντιπροσωπείες Αγγλίας, Ρουμανίας, Ελλάδας, Ολλανδίας και Σλοβενίας αντάλλαξαν απόψεις για την έως τώρα εξέλιξη του προγράμματος, δηλαδή τη  2η χρονιά του προγράμματος, καθώς και για το τελικό προϊόν – φυλλάδιο που θα δημιουργηθεί στο τέλος του προγράμματος. Τα μέλη κάθε αντιπροσωπείας παρουσίασαν τα κουτιά αναμνήσεών τους (memoryboxes) και με αφορμή των παρουσιάσεων αυτών συζήτησαν για την ιστορία και το κοινωνικο-οικονομικό status της κάθε συμμετέχουσας χώρας, ιδιαιτέρα την περίοδο μετά τον Παγκόσμιο πόλεμο μέχρι το 1989, πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος.  Είναι σημαντικό να τονιστεί η πικρία, αγανάκτηση των Σλοβένων, Πολωνών και Ρουμάνων πολιτών οι οποίοι παρουσιάζοντας τα κουτιά αναμνήσεων, τόνισαν πικρές αναμνήσεις από προηγούμενο καθεστώς, ζώντας  μέσα σε στερήσεις και απαγορεύσεις.

Επισκέφτηκαν την πόλη Sinaia, το κάστρο PELEŞ, και τη πόλη  Bran με το φημισμένο  ιστορικό  το Κάστρο του Δράκου στα Καρπάθια όρη.

Η συνάντηση στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία και οι συμμετέχοντες προσβλέπουν στην τελευταία συνάντηση που θα γίνει στην Ολλανδία το καλοκαίρι του 2014, όπου το Ινστιτούτο μας θα παρουσιάσει το πρόγραμμα αυτό και την διαγεναικη μάθηση  σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο  Χάγης  στις 05- 06/06/2014.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

<span>%d</span> bloggers like this: